logo

Wadowice: Odnowiono Szlak Karola Wojtyły

Piątek, 27 listopada 2020 (18:17)
Aktualizacja: 27 listopada 2020 (19:23)
Od tego tygodnia w Wadowicach można już spacerować odnowionym Szlakiem Karola Wojtyły. Trasa prowadzi po najważniejszych miejscach związanych z dzieciństwem i młodością Papieża Polaka.

Dotychczasowy szlak został poszerzony o nowe miejsce – wadowicką synagogę. To właśnie tam w 1936 r. Karol Wojtyła został zaproszony do synagogi przez ojca Jerzego Klugera na specjalny koncert. Najpewniej był to pierwszy raz, gdy przyszły Papież przekroczył próg świątyni innej religii.

Na trasie pojawiły się nowe tablice – każda jest poświęcona odrębnemu miejscu i faktom z życia Karola Wojtyły w Wadowicach. „Posiada ona indywidualne unikatowe zdjęcie, tekst główny w 3 językach (polskim, angielskim i włoskim) wyjaśniający związki miejsca z osobą Jana Pawła II oraz oś czasu. Wszystkie tablice tworzą kompletną opowieść o rodzinie, dzieciństwie i młodości papieża z Wadowic, pełniąc nie tylko funkcję informacyjną, ale również edukacyjną” – poinformowano na stronie www.it.wadowice.pl.

Obecnie zrewitalizowany szlak obejmuje łącznie 14 obiektów: Dom Rodzinny Karola Wojtyły – Świętego Jana Pawła II, dawną Mleczarnię Hygieniczną, kościół parafialny pw. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, Dom Katolicki, dawną Szkołę Powszechną im. Marcina Wadowity, dawny plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – rynek, dawną cukiernię Karola Hagenhubera, dawne Gimnazjum Humanistyczne im. Marcina Wadowity, wadowicką synagogę, klasztor Ojców Karmelitów Bosych, kościół św. Piotra Apostoła, koszary wojskowe, Dom Opatrzności Bożej Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu oraz dawny gmach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Rewitalizacja Szlaku Karola Wojtyły została zrealizowana przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego (175 146,85 zł) oraz z wkładu własnego gminy Wadowice (19 335,84 zł).

„Szlak Karola Wojtyły w Wadowicach” powstał w 2005 r. w celu upamiętnienia osoby Papieża Jana Pawła II, który urodził się i spędził pierwsze 18 lat swojego życia w Wadowicach. Długość trasy to ok. 4,5 km w przestrzeni miejskiej Wadowic.

AB, KAI