logo

Od dzisiaj stacjonarnie pracują przedszkola i żłobki

Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 (07:06)
Aktualizacja: 19 kwietnia 2021 (09:55)

Dzisiaj po trzech tygodniach przerwy znów działają stacjonarnie przedszkola, zerówki, żłobki i kluby malucha. 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało w ubiegłym tygodniu, że w związku z otwarciem żłobków i przedszkoli dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał jedynie do 18 kwietnia, nawet jeśli rodzice już złożyli wniosek o jego wypłatę do 25 kwietnia. Podało, że nie będzie konieczne składanie nowych wniosków lub korygowanie już złożonych.

MRiPS zaznaczyło jednocześnie, że zasiłek nadal będzie przysługiwał w przypadkach, gdy nastąpi nieprzewidziane zamknięcie danej placówki lub ograniczone funkcjonowanie w związku z COVID-19. W takiej sytuacji w celu wypłaty zasiłku za okres po 18 kwietnia 2021 r. (tj. od 19 kwietnia) rodzice będą zobowiązani do złożenia nowego wniosku o wypłatę zasiłku – za okres, w jakim placówka jest zamknięta.

W związku z sytuacją epidemiczną stacjonarne funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, czyli zerówek, oraz innych form wychowania przedszkolnego zostało zawieszone od 29 marca. Zajęcia były realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. Od 29 marca zawieszone było też stacjonarne funkcjonowanie publicznych i niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych.

 

 

AB, PAP