logo

Zmiany w PKO BP

Poniedziałek, 7 czerwca 2021 (18:13)
Aktualizacja: Poniedziałek, 7 czerwca 2021 (20:48)

PKO BP powołało dzisiaj do Rady Nadzorczej PKO BP nowych członków.

W skład rady nadzorczej banku weszli: Dominik Kaczmarski, Maciej Łopiński i Agnieszka Winnik-Kalemba.

Dominik Kaczmarski uzyskał tytuł magistra prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł doradcy podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w największych międzynarodowych firmach doradczych (PwC 2012-2014 i Deloitte 2014-2016) jako ekspert w zakresie opodatkowania sektora finansowego.

Od lutego 2016 r. do stycznia 2020 r. pracował w Ministerstwie Finansów jako zastępca dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier, a następnie jako zastępca dyrektora i dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego. Zajmował się podatkiem od niektórych instytucji finansowych, a także współuczestniczył w uszczelnianiu systemu podatkowego w zakresie CIT i VAT, m.in. poprzez regulację STIR.

Pełnił funkcje sekretarza Rady do spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego, członka Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego oraz członka Zespołu eksperckiego ds. prawa koncernowego wchodzącego w skład Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego.

Od marca 2020 r. do czerwca 2021 r. był członkiem Rady Nadzorczej spółki PKN Orlen SA, a od czerwca 2020 r. jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (od lipca 2020 r. jej przewodniczącym). Obecnie pełni funkcję dyrektora departamentu analiz i sprawozdawczości w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Maciej Łopiński jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Był redaktorem naczelnym „Tygodnika Gdańskiego”, dziennikarzem w m.in. „Głosie Wybrzeża”, tygodniku „Czas”. Poseł na Sejm VII kadencji. W latach 2005-2010 był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, natomiast w latach 2015-2016 pracował w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa spółek oraz nadzoru właścicielskiego zdobyte również w organach nadzoru spółek prawa handlowego, m.in. w PZU SA, KGHM Polska Miedź SA, PZU Asset Management SA, Telewizji Polskiej SA.

Agnieszka Winnik-Kalemba w roku 1995 ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1995-1997 była stypendystką rządu amerykańskiego na studiach podyplomowych Georgetown University in Washington D.C. oraz University of Kentucky The James W. Martin School of Public Policy and Administration. W latach 1999-2003 odbywała aplikację adwokacką.

Od 2003 roku jest właścicielem Kancelarii Adwokackiej adw. Agnieszka Winnik-Kalemba. W latach 1986-1989 współpracowała z Regionalnym Komitetem Wykonawczym NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk oraz z Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” prowadzoną przez Zofię i Zbigniewa Romaszewskich. W latach 1989-2000 pracowała: w Biurze Zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk, była asystentem prawnym w Law Offices of Bowles, Keating, Matuszewich & Fiordalisi a Partnership of Professional Corporation, Chicago USA, była asystentem prawnym przewodniczącego Izby Regionów Rady Europy w Strasburgu, dyrektorem Biura Obsługi Prawnej Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.

W latach 2006-2008 była członkiem Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA, a w 2016 r. pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA. Aktualnie jest członkiem rady nadzorczej KGHM Polska Miedź SA.

AB, PAP