logo

Nie chcemy oszczędzać kosztem obywateli

Czwartek, 25 listopada 2021 (11:55)
Aktualizacja: Czwartek, 25 listopada 2021 (14:02)

Nie chcemy oszczędzać kosztem obywateli, dlatego doprowadzimy do zaoszczędzenia części środków w administracji. To działanie ważne dla postrzegania Polski przez rynki finansowe – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Nie chcemy oszczędzać kosztem obywateli; pokazujemy sprawcze państwo, państwo w działaniu. Dlatego przez okres trwania tej podwyższonej inflacji robimy jeszcze jedno działanie ważne dla postrzegania Polski przez rynki finansowe – doprowadzimy do zaoszczędzenia środków przez administrację publiczną – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Z zapowiedzi premiera wynika, że w 2022 r. ograniczone zostanie tworzenie nowych, dotąd nieplanowanych etatów czy urzędów. Jeśli pojawi się konieczność wzmocnienia kadrowego, to będzie się odbywać ono na zasadzie etat za etat. Rząd zamierza także doprowadzić do przeglądu wszystkich wydatków publicznych pod kątem ich efektywności. Poza tym premier zapowiedział również ograniczenie finansowania programów w ramach już istniejących funduszy celowych.

JG, PAP