logo

Białoruś: Wielki przegląd sił zbrojnych

Wtorek, 13 marca 2018 (11:47)

Na polecenie prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki rozpoczął się w poniedziałek kompleksowy przegląd gotowości bojowej białoruskich sił zbrojnych – informują białoruskie media.

Kontrolowane są różne rodzaje wojsk – zwiad, wojska rakietowe i artyleria, oddziały zmechanizowane, lotnictwo. Na potrzeby przeglądu powołanych ma zostać do 2 tys. rezerwistów. Sprawdzony ma zostać system mobilizacji wojsk, w tym gotowość do sformowania brygady zmechanizowanej i zdolność samodzielnego wypełniania przez tę brygadę zadań.

Przegląd prowadzi sekretariat Rady Bezpieczeństwa Białorusi. Poinformowano, że szczególna uwaga będzie zwrócona na ocenę możliwości ochrony rejonów administracyjno-przemysłowych i zapobiegania „aktom powietrznego terroryzmu”. Oceniany też będzie stan dyscypliny w wojsku, a także stan uzbrojenia.

RS, PAP