logo
logo

Zdjęcie: www.werbisci.pl/ -

Konkurs „Gdy myślę misje...”

Poniedziałek, 16 marca 2015 (05:18)

Księża Werbiści z Pieniężna organizują konkurs misyjny dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Gdy myślę misje...”. Ma on być dobrym przygotowaniem do IV Krajowego Kongresu Misyjnego „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”, który będzie się odbywał w Warszawie w dniach 12-14 kwietnia.

 

Jak wyjaśnia nam o. Wiesław Dudar SVD, dyrektor Muzeum Misyjno-Etnograficznego Księży Werbistów w Pieniężnie, głównym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży misyjną działalnością Kościoła.

– Tegoroczna problematyka ma służyć pogłębieniu wiedzy na temat pracy apostolskiej konkretnych misjonarzy, na określonych misjach. Nie bez znaczenia jest również sprawa rozwijania kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej oraz literackiej uczestników konkursu – zaznacza werbista.

Na konkurs można zgłaszać prace literackie lub plastyczne. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna. Prace literackie to z kolei wywiad z misjonarzem, list do misjonarza (nie mogą jednak mieć więcej niż 5 stron A4  maszynopisu) oraz esej, wiersz czy modlitwa. Każdy utwór musi mieć tytuł. 

Prace na konkurs można zgłaszać do 10 maja 2015 roku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach: www.seminarium.org.pl/muzeum oraz www.werbisci.pl

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 30 maja 2015 roku w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie na Warmii.

Małgorzata Pabis

NaszDziennik.pl