logo
logo

MODLITWA

Zdjęcie: / Nasz Dziennik

Duchowy dar dla uczniów

Środa, 14 września 2022 (14:18)

Otoczmy dzieci i młodzież duchowym pancerzem. Prośmy Aniołów Stróżów za nimi, aby wzrastali w wierze

Na dzieci i młodzież czyha wiele niebezpieczeństw. Odpowiedzmy na demoralizację i próby wypaczenia ich charakterów. Módlmy się do ich Aniołów Stróżów, aby rozpoczynający się dziś nowy rok szkolny dobrze wykorzystali i pozostali blisko Pana Boga. Od 23 września do 1 października, przed świętem Aniołów Stróżów, podejmijmy wspólnie w całej Polsce nowennę w intencji dzieci i młodzieży szkolnej. Rozważania na każdy dzień będziemy drukować od 23 bm. w „Naszym Dzienniku”. Zachęcamy rodziców, katechetów, duszpasterzy i wspólnoty do włączenia się w tę nowennę. Potrzebę takiej modlitwy podkreśla ks. bp Piotr Turzyński, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Nauczycieli.

– Obserwujemy wokół nas zmagania o dusze młodych ludzi, czyha na nich wiele duchowych zagrożeń. A jest to przecież zmaganie o kształt kolejnych pokoleń, o dobre jutro Kościoła i Polski. Naszym obowiązkiem jest przeciwstawiać się złu zagrażającemu młodym ludziom, a pomoc Aniołów to potężna duchowa ochrona. Zachęcam do modlitwy za dzieci i młodzież, zachęcam do podjęcia nowenny do Aniołów Stróżów w tej intencji – mówi „Naszemu Dziennikowi” ks. bp Piotr Turzyński.

Anioł jest wysłannikiem Boga, a Bogu zależy na szczęściu człowieka. – Lepiej działać zawczasu i zapewnić dziecku ochronę Anioła, który wpatrując się w oblicze Boga, widzi więcej i dostrzega zagrożenia, których my jeszcze nie rozpoznaliśmy. Prosząc Aniołów za dziećmi, działamy zapobiegawczo, co jest lepsze niż resocjalizacja kogoś zranionego przez grzech – tłumaczy ks. Piotr Prusakiewicz CSMA, redaktor naczelny pisma „Któż jak Bóg”. Wskazuje, że nasza modlitwa za dzieci i młodzież to najlepszy prezent, jaki możemy im dać. Sławomir Jagodziński

– Posyłając nasze dzieci do szkoły, pamiętajmy, że najważniejsze jest ich życie wieczne. Wiedza, oceny, znajomość języków i wyjazdy zagraniczne – to wszystko jest ważne, ale na nic się nie przyda, jeśli dziecko zejdzie z drogi wiary i będzie zmierzało ku potępieniu. To jest zadanie rodziców, dziadków i chrzestnych, by zatroszczyli się o zbawienie swoich dzieci i wnuków – wskazuje o. Andrzej Laskosz CSsR, kustosz sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu, które włączy się w modlitwę nowennową w intencji dzieci i młodzieży. – Módlmy się za nasze dzieci, otoczmy je duchowym pancerzem, prośmy, by Aniołowie ich strzegli, i dajmy im przykład modlitwy, dajmy im świadectwo naszej wiary – zachęca.

Modlić się z nami będą sank-tuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie i parafia bł. Honorata Koźmińskiego w Chrośli. Zwróćmy się do swoich kapłanów i podejmijmy wspólnie modlitwę za dzieci – w nich nadzieja na przyszłość Kościoła i Polski.

Potrzeba naszej wytrwałości

Do podjęcia nowenny w intencji dzieci i młodzieży jesteśmy zaproszeni wszyscy, rodzice, rodzice chrzestni, dziadkowie, rodzeństwo i osoby odpowiedzialne za wychowanie kolejnych pokoleń Polaków.

– Wychowanie to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale też kształtowanie charakterów. Nauczyciel formuje całego człowieka. Rozumiejąc to, warto, by modlitwę za dzieci podjęli także nauczyciele – zachęca ks. bp Piotr Turzyński. – A my nie bądźmy im dłużni i prośmy także za nimi, aby pięknie spełniali swoją misję i traktowali ją nie wyłącznie jako pracę zarobkową, ale jako odpowiedzialną misję, w którą wpisane jest kształtowanie ducha młodego pokolenia i ich szlachetnych serc przywiązanych do wartości – akcentuje delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Nauczycieli.

Nasza modlitwa jest potrzebna młodzieży i nie może być tylko chwilowym uniesieniem naszych serc.

– Dociera do mnie wiele głosów od rodziców i dziadków, którzy są zaniepokojeni postawą dzieci, a nawet ich odchodzeniem od wiary i Kościoła. W naszej parafii, bł. Honorata Koźmińskiego, 13. dnia każdego miesiąca modlimy się za dzieci i młodzież. Wierni przychodzą, zgłaszają intencje i mówią, że dla wielu jest to bardzo ważna sprawa. Będziemy na tej modlitwie trwali, bo modlitwa za młodych jest modlitwą o ich dobrą przyszłość – mówi „Naszemu Dziennikowi” ks. Robert Pawlak, proboszcz parafii pw. bł. Honorata Koźmińskiego w Chrośli.

Proboszcz parafii, która włącza się w naszą inicjatywę, wskazuje, że wrześniowa modlitwa nowenną do św. Aniołów Stróżów to wspaniały prezent na rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla uczniów.

– Dla przyszłości Kościoła i Polski potrzeba, byśmy się jednoczyli i jak najwięcej dzieci i ludzi młodych otoczyli naszą modlitwą. W tym potrzeba też naszej stałości. Pamiętajmy, by tę modlitwę kontynuować i regularnie podejmować intencję dzieci. Żyjemy w czasach, w których ludzie oczekują szybkich efektów. Bóg jednak wysłuchuje naszych próśb i wie, kiedy i w jaki sposób na nie odpowiedzieć. Nie zniechęcajmy się brakiem szybkich efektów, bądźmy wytrwali w modlitwie za dzieci. Bóg da, że przyniosą one dobry owoc – zauważa ks. Robert Pawlak.

Odpowiedź na zagrożenia

– Na początku roku szkolno-katechetycznego pamiętajmy, że Aniołowie to ważne duchowe wsparcie dla uczniów. Ludzie młodzi już na etapie edukacji spotykają wiele niebezpieczeństw, a wśród nich uzależnienia od telefonów, internetu, a to łączy się także z pornografią czy fałszywymi ideologiami. To odrywa ich od Boga i od więzi z innymi ludźmi. Módlmy się, by Aniołowie czuwali i chronili ich przed tymi zagrożeniami, prośmy też o spokojny czas nauki w szkole, tak by żadne obostrzenia nie utrudniały im kontaktu z innymi uczniami i nauczycielami. Prośmy, aby był to dobry rok nauki i wychowania młodych – zwraca uwagę o. Andrzej Laskosz CSsR.

Kustosz toruńskiego sanktuarium alarmuje, że nie możemy milczeć, gdy młodzież wypisuje się z religii.

– Rozmawiajmy z nimi i módlmy się za nich. Nie zabierajmy dzieciom tego kontaktu z Panem Bogiem, jakim jest katecheza. Dbajmy o dusze nieśmiertelne naszych podopiecznych, jest to skarb, którego nie możemy pozwolić im zmarnować. Troszczmy się, by dbały o swoje życie sakramentalne, o regularną spowiedź i przyjmowanie Komunii Świętej. To będzie najlepsza ochrona dla nich i zabezpieczenie ich przyszłości – wskazuje o. Andrzej Laskosz CSsR.

Inwestycja w przyszłość

W modlitwę nowenną do Aniołów Stróżów za dzieci i młodzież, aby powróciły do wiary i do Boga, włącza się sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.

– Ojciec Święty Jan Paweł II, zwracając się do młodzieży, podkreślał, że to ludzie młodzi są przyszłością Kościoła i narodu. Jest to ponadczasowa prawda, z której wynika, że jeśli zabraknie dobrze uformowanej duchowości ludzi młodych, tożsamość Polski będzie zagrożona – ostrzega w rozmowie z nami ks. prał. Józef Niżnik, kustosz sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. – Inicjatywa modlitwy za dzieci i młodzież do Aniołów Stróżów to dobry pomysł, w który chętnie się włączajmy! Ten czas nowenny powinien stać się czasem wspólnej modlitwy dzieci z ich rodzicami – apeluje.

Krzysztof Gajkowski

Nasz Dziennik