logo
logo

23 września – 1 października 2022 r.

zdjęcie

Zdjęcie: / Nasz Dziennik

Zawsze przy mnie stój

Piątek, 23 września 2022 (08:43)

Aktualizacja: Piątek, 23 września 2022 (12:36)

Dziś rozpoczyna się WIELKA NOWENNA DO ANIOŁÓW STRÓŻÓW DZIECI

Otoczmy dzieci i młodzież duchowym pancerzem!
Na początku nowego roku szkolnego i przed liturgicznym świętem Aniołów Stróżów
(2 października) podejmujemy Nowennę do Aniołów Stróżów Dzieci. Każdego dnia towarzyszyć nam będzie modlitwa i biblijna refleksja na jeden z tematów dotyczących młodego pokolenia. Ofiaruj ten duchowy dar swoim dzieciom, wnukom, polskiej młodzieży. Włącz się i zachęć innych.
Rozważania i modlitwy codziennie w „Naszym Dzienniku” oraz na stronie naszdziennik.pl.

1 Modlitwa wstępna

Wszechmogący Boże, który nieustannie wyznaczasz obowiązki aniołom i ludziom, zwracamy się do Ciebie w tej nowennie, abyś nieustannie posyłał do nas Aniołów Stróżów, którzy wpatrują się w Twoje oblicze. W sposób szczególny modlimy się za nasze dzieci i młodzież, aby anielska opieka i wstawiennictwo umocniły ich w wierze i wierności Kościołowi.

Królu aniołów, Ty posyłasz niebiańskich posłańców, aby w duchu służby przynosili nam pociechę i łaskę. Prosimy Cię, aby życia naszych dzieci zawsze strzegli święci aniołowie i aby pod ich natchnieniem zawsze wypełniały tylko Twoją wolę.

Święci Aniołowie Stróżowie naszych dzieci, zwracamy się do was i z ufnością prosimy, aby nasze dzieci wolne były od grzechu, zniewoleń i wszelkich niebezpieczeństw. Dopomóżcie im wzrastać w mądrości oraz w łasce u Boga i ludzi. Strzeżcie ich od wszelkiego złego i prowadźcie do życia wiecznego. Amen.

2 Koronka do Dziewięciu Chórów Anielskich

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

POZDROWIENIE I

– na cześć Chóru Serafinów Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Serafinów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.

1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo”

POZDROWIENIE II

– na cześć Chóru Cherubinów Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Cherubinów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.

1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo”

POZDROWIENIE III

– na cześć Chóru Tronów Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Tronów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.

1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo”

POZDROWIENIE IV

– na cześć Chóru Panowań Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.

1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo”

POZDROWIENIE V

– na cześć Chóru Mocarstw Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocarstw, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.

1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo”

POZDROWIENIE VI

– na cześć Chóru Potęg Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Potęg, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.

1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo”

POZDROWIENIE VII

– na cześć Chóru Księstw Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Księstw, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.

1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo”

POZDROWIENIE VIII

– na cześć Chóru Archaniołów Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Archaniołów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.

1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo”

POZDROWIENIE IX

– na cześć Chóru Aniołów

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Aniołów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.

1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo” Na cześć św. Michała Archanioła – „Ojcze nasz”

 

Na cześć św. Gabriela Archanioła – „Ojcze nasz”

Na cześć św. Rafała Archanioła – „Ojcze nasz”

Na cześć naszych Aniołów Stróżów – „Ojcze nasz”

Wszystkie niebiańskie Chóry Aniołów, wspierajcie nas nieustannie, abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego mogli zawsze wielbić, wiernie Mu służyć, całym sercem Go miłować i z wdzięczności ogłaszać Jego chwałę, teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

3 Fragment biblijny i rozważanie

Kim jest dziecko?

Gdy Jezus przyszedł do domu, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, oprócz Piotra, Jakuba i Jana oraz ojca i matki dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. Lecz On rzekł: „Nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi”. I wyśmiewali Go, wiedząc, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, rzekł głośno: „Dziewczynko, wstań!”.

(Łk 8,51-53)

Prawdę o człowieku poznaje się, widząc, w jaki sposób traktuje on słabszych od siebie, a szczególnie młodszych i starszych. Bycie dorosłym nie oznacza zawsze bycia dojrzałym. Nasz stosunek do słabszych ujawnia szczerość intencji, poczucie wyższości, a często także naszą niewiarę. Nie wolno nam zapominać o najmniejszych, o których Jezus wspominał w Ewangelii. W dziecku odbija się obraz Boga. Troska o dzieci powinna stanowić fundament naszego myślenia i zaangażowania.

Współczesny kryzys demograficzny uświadamia nam, że stoimy przed bardzo poważnym wyzwaniem. Bez dzieci świat po prostu nie przetrwa. Nie będzie kogo kochać. Nie będzie komu przekazać wiedzy, a przede wszystkim nie będzie komu przekazać wiary w Jezusa Chrystusa. Jednocześnie nie trzeba specjalnych zdolności, aby zauważyć, że los współczesnego dziecka narażony jest na liczne niebezpieczeństwa. Tradycją w wielu polskich domach jest wieszanie nad łóżeczkiem dziecka obrazka z Aniołem Stróżem. To znak, że chcemy modlić się za nasze dzieci, ale także zrobić wszystko, aby nie spotkała ich żadna krzywda.

W tej nowennie chcemy wzbudzić w sobie gorliwość i przez wstawiennictwo Aniołów Stróżów naszych dzieci prosić, abyśmy z pomocą Bożą otoczyli je troską i czystą miłością.

Aniołowie Stróżowie naszych dzieci, posyłamy was do nich, abyście dzięki mocy Bożej czuwali nad najmłodszymi i wspierali ich w dążeniu do świętości.

4 Modlitwa końcowa do Aniołów Stróżów

Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności posyłasz nam, jako stróżów, Twoich świętych aniołów, spraw, abyśmy zawsze znajdowali u nich obronę i cieszyli się ich towarzystwem w wieczności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

ks. Mateusz Szerszeń CSMA

Nasz Dziennik