logo

Pokora zwycięża pychę

Poniedziałek, 22 kwietnia 2019 (20:48)

Zgodnie z wieloletnią tradycją w drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego we wszystkich kościołach archidiecezji wrocławskiej i diecezji świdnickiej odczytany został list rektorów: Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu – ks. prof. dr. hab. Włodzimierza Wołyńca, Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego – ks. dr. Kacpra Radzkiego i Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej – ks. prał. dr. Tadeusza Chlipały.

Nawiązując do poniedziałkowych czytań mszalnych, księża rektorzy podkreślili szczególne znaczenie zawartych w nich słów „Dałeś mi poznać drogi życia”, ponieważ odnoszą się one do tej najdoskonalszej formy życia, którą otwiera dla nas zmartwychwstały Pan i pokazuje, abyśmy dokonywali właściwych wyborów. Sygnatariusze listu wskazują, że drogi nowego życia łączą się w paradoksalny sposób ze śmiercią. Pokazuje nam je Pan Jezus, kiedy umiera na krzyżu i zmartwychwstaje, aby żyć w nowy sposób. Ze śmierci wcielonego Syna Bożego rodzi się życie. Wyraża to starożytna modlitwa Kościoła: „Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy, choć poległ Wódz Życia, króluje dziś żywy”. Aby wejść na drogę życia ze Zmartwychwstałym, trzeba umrzeć jak ziarno pszenicy, o którym mówi Pan Jezus „Jeśli ziarno pszeniczne nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity”.

Święty Augustyn uważa, że słowa „Dałeś mi poznać drogi życia” mówią o drogach pokory. Pan Jezus pokazuje nam drogi pokory, kiedy jako Bóg równy Ojcu przyjmuje postać sługi jako człowiek. Uniżył samego siebie aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Takiej drogi życia nikt nie mógł wymyśleć, bo przekracza ona ludzkie wyobrażenia. Ale – jak zauważa św. Augustyn – tylko droga pokory może przywrócić życie tym, którzy utracili je przez pychę. Pokora  zwycięża pychę i prowadzi do życia, ponieważ Pan daje łaskę ludziom pokornym.

Księża rektorzy podkreślają, że kierowane przez nich uczelnie chcą iść drogami, które Pan Życia daje nam poznać. Wskazują w tym kontekście, że poprzez podejmowane zadanie kształcenia studentów w dyscyplinach nauk teologicznych, filozofii i pedagogice w tych szkołach wyższych istnieje świadomość wypełniania misji ewangelizacyjnej Kościoła.

Z racji przeżywanych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, a w przypadku diecezji świdnickiej także przeżywanego przez nią jubileuszu piętnastolecia jej erygowania, księża rektorzy składają w dalszej części swojego listu  duchowieństwu i wiernym archidiecezji wrocławskiej i diecezji świdnickiej serdeczne świąteczne życzenia i podziękowania za wszelkie dowody życzliwości i ofiarną pomoc, dzięki której te uczelnie mogą się rozwijać i udoskonalać.

– Trwając w radości Zmartwychwstania, chcemy życzyć umiejętności odczytywania dróg swojego życia w kontekście Drogi Życia Pana, doskonalenia w sobie umiejętności umierania dla świata, by zmartwychwstać do życia wiecznego, radości z małych, drobnych rzeczy, które stają się początkiem wzrastania w wierze i miłości. Pan Zmartwychwstał. Jeśli podążymy Jego drogami zmartwychwstaniemy wraz z Nim – apelowali, kończąc swój list księża rektorzy.

MZ