logo

Wigry: Pielgrzymka Pracowników Pomocy Społecznej

Piątek, 17 czerwca 2022 (21:59)
Aktualizacja: Sobota, 18 czerwca 2022 (10:24)

Dziś, w liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta, odbyła się VI Pielgrzymka Pracowników Pomocy Społecznej i ich podopiecznych do pokamedulskiego klasztoru w Wigrach. Wydarzenie co roku gromadzi kilkaset osób, także podopiecznych pomocy społecznej.

Pielgrzymka połączona była z sympozjum zatytułowanym „Św. Brat Albert Chmielowski wczoraj i dziś”. Przybliżano nauczanie i działalność świętego – artysty malarza, powstańca styczniowego i opiekuna najuboższych, patrona pracowników pomocy społecznej.

Dwa lata temu Papież Franciszek w 2020 r. ogłosił św. Brata Alberta patronem pracowników pomocy społecznej w Polsce.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Chętni uczestnicy pielgrzymki-sympozjum mieli możliwość zwiedzania z przewodnikiem pokamedulskiego klasztoru w Wigrach, zapoznając się z jego bogatą historią i dziedzictwem duchowym.

APW, KAI