logo
logo
zdjęcie

Dr Zbigniew Kuźmiuk

Większe wsparcie dla rodzin z dziećmi

Piątek, 6 stycznia 2017 (09:59)

Ma rację wicepremier Mateusz Morawiecki mówiący, że totalna sejmowa opozycja boi się budżetu na 2017 rok, ponieważ między innymi gwałtownie wzrastają w nim nakłady na ważne cele społeczne.

Rzeczywiście środki kierowane do rodzin wychowujących dzieci w latach 2016-2017 wzrosną z kwoty 24,7 mld zł na koniec 2015 roku do kwoty 43,2 mld zł w roku 2016 i aż 51,5 mld zł na koniec roku 2017.

Oznacza to, że średnio na jedno dziecko z budżetu państwa kierowane było 3,3 tys. zł w roku 2015, 5,9 tys. zł w roku 2016 i aż 7,1 tys. zł w roku 2017, co oznacza wzrost ponaddwukrotny w ciągu ostatnich 2 lat.

Na wspomniane 51,5 mld zł kierowanych do rodzin z dziećmi w roku 2017 złożą się: zasiłki macierzyńskie na kwotę 8,8 mld zł, ulgi na dzieci w PIT – 7 mld zł, świadczenia rodzinne – 12,8 mld zł i wreszcie na program „Rodzina 500+” – największa kwota – 22,9 mld zł.

Przypomnijmy tylko, że – jak poinformowała w ostatnich dniach minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska – do końca tego roku z programu „Rodzina 500+” zostało wypłacone ponad 16 mld zł, czyli więcej niż przewidywano w budżecie państwa, ponieważ zostało nim objęte więcej „pierwszych” dzieci (500 zł przysługuje takim dzieciom, jeżeli miesięczne dochody na członka rodziny nie przekraczają 800 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 zł na osobę).

Dodała, że z programu obecnie korzysta już 3,8 mln dzieci i stwierdziła, że program „Rodzina 500+” poprawia sytuacje materialną rodzin wychowujących dzieci, ponieważ zmniejsza się wyraźnie ilość takich rodzin obejmowanych pomocą społeczną.

Programem jest objętych średnio 52,2% dzieci do 18. roku życia, przy czym w gminach wiejskich jest to aż 61% dzieci, w gminach miejsko-wiejskich 56% dzieci i w gminach miejskich 44% dzieci, co tylko potwierdza, że do tej pory najwięcej wielodzietnych niezamożnych rodzin funkcjonowało w środowisku wiejskim.

Ponadto według raportu przygotowanego przez Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu w wyniku realizacji programu „Rodzina 500+” liczba dzieci ubogich zmniejszy się z 718 tysięcy do 188 tysięcy, czyli o blisko 0,5 miliona i jest to wydarzenie bez precedensu w całym już blisko 27-letnim okresie przemian w naszym kraju.

W oczywisty sposób w wyniku realizacji programu „Rodzina 500+”, znacząco poprawiła się także sytuacja rodziców wychowujących dzieci, skrajne ubóstwo w Polsce zostanie zmniejszone blisko o 50%, co oznacza, że takich osób (z dochodem miesięcznym poniżej 450 zł na osobę) będzie w Polsce mniej niż 4%.

Według tego raportu bieda wśród dzieci praktycznie znika, w ubóstwie skrajnym na koniec tego roku będzie mniej niż 1% dzieci, co jest dowodem na niezwykłą wręcz skuteczność tego programu „Rodzina 500+” w ograniczaniu biedy.

Po raz pierwszy od wielu lat rodziny wielodzietne w miastach i na wsi stać na zakup nowej odzieży i obuwia dla dzieci, wyposażenia w przybory szkolne, a także na wspólny wyjazd na chociaż krótkie wakacje poza miejsce swojego stałego zamieszkania.

W roku 2016 także zniknęły z oferty banków i instytucji pożyczkowych reklamy kredytów i pożyczek na wyprawkę szkolną dla dzieci, co oznacza, że także w ocenie tych instytucji program „Rodzina 500+” w znaczący sposób poprawił sytuację materialną szczególnie rodzin wielodzietnych.

Maleje także liczba osób, które wcześniej wpadły w swoistą pętlę zadłużenia i zostały wpisane na „czarne listy dłużników”, w ostatnich miesiącach różne rejestry dłużników wyraźnie się odchudziły.

Wszystkie te dane dobitnie potwierdzają, że program „Rodzina 500+” jest przełomem, jeżeli chodzi o ograniczanie biedy w Polsce i już w pierwszym roku oznacza likwidację ubóstwa wśród dzieci, a także poważne ograniczenie biedy w rodzinach wielodzietnych.

Dr Zbigniew Kuźmiuk

Autor jest finansistą, posłem do Parlamentu Europejskiego.

Aktualizacja 6 stycznia 2017 (10:21)

NaszDziennik.pl