logo
logo

Zdjęcie: Adam-dalekie-pole/ Licencja: CC BY-SA 3.0/ Wikipedia

Po pierwszym kwartale bardzo dobre wyniki budżetu

Środa, 26 kwietnia 2017 (10:15)

Właśnie Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych opublikowało szacunkowe dane dotyczące wykonania budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2017, które potwierdzają skuteczność działań rządu premier Beaty Szydło w zakresie uszczelniania systemu podatkowego.

Po upływie 3 miesięcy zrealizowano 85,2 mld zł, tj. 26,2% planowanych dochodów, 87,5 mld zł, tj. 22,7% planowanych wydatków, co oznacza deficyt budżetowy w wysokości 2,3 mld zł, a więc zaledwie 3,8% tego planowanego na cały rok (został zaplanowany w wysokości 59,3 mld zł).

Według wstępnych szacunkowych danych za okres styczeń – marzec dochody budżetu państwa były wyższe aż o 8,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, przy czym dochody podatkowe wzrosły aż 23,8% r/r. (niższy wzrost całości dochodów budżetowych w porównaniu do poprzedniego roku wynika z faktu, że w lutym poprzedniego roku do budżetu wpłynęło 7 mld zł z przetargu na LTE i były to dochody jednorazowe).

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w okresie styczeń – luty odnotowano wzrost dochodów we wszystkich rodzajach podatków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (na szczególną uwagę zasługuje wzrost dochodów z VAT-u o ponad 40% i CIT o ponad 15%).

I tak dochody z podatku VAT były wyższe aż o 40,6%, tj. o 12,2 mld zł, dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe, o 3,1%, czyli o około 0,5 mld zł, z podatku PIT były wyższe o 4,8%, tj. o około 0,5 mld zł, wreszcie z podatku CIT o 15,2%, tj. o około 1,3 mld zł.

Z kolei dochody z podatku od instytucji finansowych, czyli tzw. podatku bankowego, wyniosły w okresie styczeń – luty 1,1 mld zł, co oznacza, że jeżeli utrzymana zostanie ta dynamika, całoroczne dochody powinny przekroczyć 4 mld zł i będą wyraźnie wyższe od tych zaplanowanych w budżecie z tego tytułu (3,9 mld zł).

A więc dochody z 4 podstawowych podatków (VAT, akcyza, PIT i CIT) były wyższe aż o 14,5 mld zł za 3 miesiące tego roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a razem z tzw. podatkiem bankowym (który w poprzednim roku jeszcze nie obowiązywał w okresie styczeń – luty) aż o 15,6 mld zł o tych z roku poprzedniego.

Jak wyjaśnił wiceminister finansów Leszek Skiba, ten wręcz oszałamiający wzrost wpływów z podatku VAT w ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku jest między innymi spowodowany likwidacją rozliczeń kwartalnych dla części przedsiębiorców, ale i po uwzględnieniu tego czynnika wzrost wpływów z tego podatku jest imponujący (po I kwartale wykonano już ponad 30% rocznych dochodów budżetowych z podatku VAT, a te zaplanowane były aż o 11% wyższe od wykonania za rok 2016).

Zgodnie z komunikatem wydatki budżetowe w okresie styczeń – marzec wyniosły 87,5 mld zł i były o prawie 1 mld zł większe niż w roku ubiegłym.

Zasadniczo zmieniła się jednak ich struktura, wyraźnie wzrosły wydatki w budżetach wojewodów, aż o 6,8 mld zł związane z realizacją programu „500+” (w 2016 roku program ruszył dopiero od 1 kwietnia i w pierwszych 2 miesiącach wydatków na ten cel w budżecie nie było).

Mimo więc wyraźnie wyższych wydatków budżetowych, wzrost dochodów podatkowych w 3 pierwszych miesiącach tego roku był na tyle duży, że ostatecznie po pierwszym kwartale deficyt budżetowy wynosi 2,3 mld zł, czyli zaledwie 3,8% tego przewidzianego na cały rok.

I to jest dobra zmiana w gospodarce budżetowej, szerzej finansach publicznych, bo za poprzedniej władzy były lata, że dochody podatkowe zamiast rosnąć – spadały, a rosnące wydatki powodowały coraz większe deficyty i w konsekwencji nastąpił ogromny wzrost długu publicznego przez 8 lat rządów PO – PSL o blisko 500 mld zł.

Dr Zbigniew Kuźmiuk

Aktualizacja 24 października 2017 (20:00)

NaszDziennik.pl