logo
logo

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Marcowa waloryzacja

Środa, 21 lutego 2024 (10:04)

„Oprócz świadczeń długoterminowych, takich jak emerytura i renta, marcowa waloryzacja obejmie także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych. Np. dodatek pielęgnacyjny wzrośnie z 294,39 zł do 330,07 zł”
– przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Co roku w marcu ZUS przeprowadza waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. W tym roku emerytury
i renty zostaną podniesione procentowo, a ostateczna wysokość wskaźnika – 112,12 proc. – została opublikowana 12 lutego w Monitorze Polskim
komunikatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rzecznik ZUS przypomina, że po waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1588,44 zł
do 1780,96 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności
do pracy od 1 marca 2024 r. wyniesie 1335,72 zł,
a do kwoty 1780,96 zł podniesiona zostanie renta socjalna.

„Wzrośnie też kwota graniczna świadczenia uzupełniającego do 2419,33 zł. Wzrośnie też wysokość świadczenia honorowego dla stulatków, którzy swoje setne urodziny obchodzić będą po 29 lutym br. I tak od 1 marca świadczenie honorowe wynosić będzie 6246,13 zł”
– wskazuje Żebrowski.

Zaznacza, że oprócz świadczeń długoterminowych waloryzacja obejmie także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą.
To np. dodatek pielęgnacyjny, przyznawany osobie, która ukończyła 75 lat lub jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. To także dodatek dla sierot zupełnych, wypłacany osobom pobierającym rentę rodzinną, których rodzice nie żyją.

„Dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie z 553,30 zł do 620,36 zł, dodatek pielęgnacyjny z 294,39 zł do 330,07 zł, dodatek za tajne nauczanie 294,39 zł do 330,07 zł, dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji z 441,59 zł do 495,11 zł, a ryczałt energetyczny z 255,17 zł do 299,82 zł” – wylicza
rzecznik ZUS.

Aby świadczenie zostało zwaloryzowane nie trzeba składać wniosków, odbywa się to automatycznie. Każdy emeryt
i rencista, który miał prawo do wypłaty świadczenia
na dzień 29 lutego, otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia.

„Wysyłka decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu. Wraz z decyzjami o waloryzacji wyślemy również decyzje o przyznaniu tzw. trzynastki. Wcześniej informację o wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie w Platformie Usług Elektronicznych ZUS” – dodaje Żebrowski.

EKO, PAP

NaszDziennik.pl