logo
logo

Zdjęcie: Katarzyna Cegielska/ Nasz Dziennik

Wypowiedzenie niemerytoryczne

Poniedziałek, 22 lutego 2016 (12:10)

NFOŚiGW i Fundacja Lux Veritatis zawarły ugodę, na podstawie której Fundacja otrzyma ponad 26 mln zł odszkodowania za cofnięcie dofinansowania projektu geotermii toruńskiej. Warszawski sąd umorzył postępowanie w tej sprawie w związku z zawarciem ugody.

Sędzia Mariusz Solka poinformował w poniedziałek, że Fundacja Lux Veritatis otrzyma ponad 26 mln zł odszkodowania, wraz z odsetkami, za cofnięcie dofinansowania projektu geotermii toruńskiej. – Sąd umorzył postępowanie w związku z zawarciem ugody. Sąd zaakceptował tę ugodę – powiedział sędzia.

Sprawa dofinansowania geotermii toruńskiej trwa od 2007 r., kiedy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał 27 mln zł dotacji Fundacji Lux Veritatis na poszukiwania wód geotermalnych. W połowie 2008 r. NFOŚiGW wypowiedział jednak umowę na dofinansowanie, wskazując na liczne wątpliwości dotyczące prawidłowej realizacji umowy. Mimo cofnięcia dotacji Fundacja Lux Veritatis zdecydowała się na realizowanie przedsięwzięcia.

Sędzia Solka ocenił, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie miał merytorycznych powodów do wypowiedzenia umowy dotacji.

– Wypowiedzenie miało charakter stricte pozamerytoryczny – podkreślił. Jak mówił, wypowiedzenie miało na celu obejście prawa i było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Sędzia zaznaczył, że Fundacja składała wyjaśnienia i odpowiednie dokumenty na żądanie Narodowego Funduszu.

– Jesteśmy zadowoleni, że po tylu latach sprawa się zakończyła, mamy ogromną satysfakcję z orzeczenia sądu, który potwierdził w pełnej rozciągłości, że Fundacja była pokrzywdzona, a działania NFOŚiGW były polityczne, a nie merytoryczne – komentowała w rozmowie z dziennikarzami Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis.

Z kolei w rozmowie z portalem NaszDziennik.pl stwierdziła, że Fundacja mogła domagać się nawet 40 mln zł odszkodowania.

– NFOSiGW wypłaci Fundacji Lux Veritatis 26 mln 490 tys. zł za zerwanie umowy na dofinansowanie toruńskiej geotermii. Tak stanowi ugoda zawarta między stronami. Sąd zatwierdził ugodę, bo uznał, że umowa była zerwana bezprawnie. Fundacja mogła uzyskać nawet 40 mln odszkodowania, ale zrezygnowała z większości odsetek – powiedziała dyrektor finansowy. Sprecyzowała, że taką decyzję podjęto z uwagi na interes budżetu państwa, który finansuje wiele ważnych społecznie zadań. 

Przedstawiciele NFOŚiGW, obecni w poniedziałek w sądzie, nie chcieli komentować sprawy. Fundusz ma wydać komunikat.

Proces cywilny, który w poniedziałek zakończył się ugodą, rozpoczął się w 2009 r. 

RS, PAP

NaszDziennik.pl