logo
logo

SUWERENNOŚĆ DZIŚ

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Polska silna to Polska wolna

Poniedziałek, 19 listopada 2018 (15:20)

Poprzednie pokolenia Polaków dążyły do odzyskania niepodległości. Wolność dla państwa i żyjącego w nim narodu jest bowiem wielką wartością.

Aby naród mógł czuć się wolny w swoim własnym państwie, musi charakteryzować się jak najwyższym poziomem swojej suwerenności gospodarczej. Dzięki owej suwerenności gospodarczej można mieć przekonanie, że „jesteśmy u siebie, możemy sami o sobie decydować”. Jest takie powiedzenie „tyle wolności, ile własności”. Z tego punktu widzenia tak ważne znaczenie ma podejmowanie wszelkich działań mających na celu odzyskiwanie, utrwalanie i poszerzanie polskiego stanu własności w naszej gospodarce.

Należy świętować każdy sukces w tym obszarze. Bardzo ważne znaczenie także z punktu widzenia dumy narodowej miało ostatnio odzyskanie polskiej kontroli nad Polskimi Kolejami Linowymi. Wcześniej także doszło do innych wydarzeń o podobnym charakterze. Szczególnie należy podkreślić repolonizację Banku Pekao SA. Warto zwrócić uwagę na szczególną rolę repolonizacji sektora bankowego oraz mediów. Jest to ogromnie ważne. W tym kontekście warto też zdecydowanie podkreślić wielką rolę Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Już sama jej nazwa wskazuje, jak ważne znaczenie ma sektor prawidłowo funkcjonujących mediów.

Proces repolonizacji polskiej gospodarki może być zarówno realizowany „od góry”, jak i „od dołu”. Ten pierwszy sposób dotyczy działań władz publicznych, a ten drugi – działań poszczególnych konsumentów. Z tego punktu widzenia bardzo ważne jest wychowanie nowego pokolenia naszych rodaków. Patriotyzm gospodarczy winien przenikać treści programowe poszczególnych etapów edukacji. Bardzo istotne jest stworzenie elit nastawionych patriotycznie i propaństwowo.

Równie ważne znaczenie ma tworzenie jak najlepszych warunków dla polskiej przedsiębiorczości. Człowiek pracujący na swoim ma poczucie, że jest wolny w dziedzinie gospodarczej. Z tego punktu widzenia potrzebne jest wdrażanie kolejnych zapisów Konstytucji Biznesu. Piszę o tym dlatego, że to małe i średnie przedsiębiorstwa utrzymują bardzo wiele miejsc pracy i są ostoją kapitału polskiego. Dzięki wsparciu dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw rosnąć będzie szansa na zwiększenie poziomu dobrobytu ogólnonarodowego, co sprzyjać będzie także wzrostowi płac. Skoncentrowanie uwagi na wsparciu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oznacza w dużym stopniu tworzenie dobrych warunków funkcjonowania dla firm rodzinnych. Jest to ogromnie ważne, gdyż rodzina jest nadzieją narodu, a mówiąc nieco inaczej – naród to rodzina rodzin.

Istotne jest także szerzenie wiedzy o funkcjonowaniu sektora finansowego. Odgrywa on we współczesnej gospodarce ważną rolę. Z tego punktu widzenia należy zdecydowanie pozytywnie ocenić uruchomienie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu studiów podyplomowych polityka gospodarcza, finanse i bankowość.

Może być tak, że efekty określonych działań będą przychodziły po jakimś czasie, np. za kilka lat. Dlatego tak ważna jest konsekwencja w pracy wychowawczej. Jeżeli na nią postawimy, to jestem przekonany, że uda się zrealizować różne cele zmierzające do repolonizacji zarówno banków, jak i mediów, a także handlu i przemysłu. Głęboko wierzę, że nam się uda. Polska zwycięży.

prof. dr hab. Eryk Łon

Nasz Dziennik