logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: FOT. ADOBE STOCK/ Inne

Asymetria zysków i strat

Czwartek, 30 września 2021 (07:28)

Aktualizacja: Czwartek, 30 września 2021 (09:33)

Fragmenty raportu „Saldo transferów finansowych między Unią Europejską a Polską” autorstwa prof. Tomasza G. Grossego i prof. Zbigniewa Krysiaka z Instytutu Myśli Schumana

W relacjach ekonomicznych pomiędzy krajami Europy Zachodniej a Środkowo-Wschodniej pojawił się dysparytet w zakresie godziwego podziału korzyści w związku z otwarciem dla Zachodu „pustych” rynków wschodnich, które stały się potężnym obszarem zbytu na produkcję aranżowaną z Zachodu bez uzyskiwania przez Wschód odpowiedniej zapłaty. Nierówny podział korzyści, z racji dostępu do rynku, pomiędzy Zachodem i Wschodem powodował, że w efekcie końcowym Wschód otrzymywał nieproporcjonalnie niższą wartość dodaną, co prowadziło do mniejszej dynamiki rozwoju gospodarczego krajów wschodnich na rzecz wzrostu kapitału na Zachodzie. W końcowym efekcie dystans dzielący Wschód od Zachodu się powiększał. W tym kontekście pomiar dystansu nie może być tylko oparty na PKB/capita, lecz należy go rozszerzyć o dochody obywateli i gospodarstw domowych w różnych przekrojach społecznych, minimalną płacę, iloraz miesięcznych dochodów do ceny metra kwadratowego mieszkania, a także o kapitał per capita w postaci nieruchomości, depozytów bankowych, akcji, obligacji i funduszy inwestycyjnych.

Błędny jest pomiar potencjałów gospodarczych państw na podstawie tylko PKB/capita. Często mamy do czynienia z takimi przypadkami krajów, gdzie przy wysokim PKB/capita obywatele są bardzo biedni. Stosując taki zespół miar do określenia odległości, można dojść do wniosku, że czas potrzebny na dogonienie przez Polskę np. Niemiec, Francji czy Holandii nie zmniejszał się, a nawet się wydłużał, choć w ostatnich latach, na skutek dobrej polityki gospodarczej Polski, dystans ten się redukował. […]

Drogi Czytelniku! Więcej można przeczytać w papierowym wydaniu „Naszego Dziennika” dostępnym w punktach sprzedaży prasy lub w wersji elektronicznej TUTAJ.

prof. Tomasz G. Grosse, prof. Zbigniew Krysiak

Nasz Dziennik