logo
logo

Zdjęcie: / Nasz Dziennik

Grupa Orlen zaktualizowała strategię

Wtorek, 28 lutego 2023 (22:38)

Aktualizacja: Piątek, 19 maja 2023 (15:27)

Grupa Orlen zgodnie ze zaktualizowaną strategią do 2030 r. przeznaczy w tym czasie na priorytetowe inwestycje ok. 320 mld zł. Efektem finansowym realizacji strategicznych projektów będzie podwojenie wyniku EBITDA do ponad 60 mld zł na koniec dekady – zapowiedział koncern.

Strategiczne kierunki rozwoju Grupy Orlen w perspektywie 2030 r. – uwzględniające priorytety multienergetycznego koncernu powstałego po przejęciach w latach 2020-2022 Grupy Energa, Grupy Lotos i PGNiG – przedstawił we wtorek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

„Budowaliśmy przez te lata multienergetyczny koncern nie dlatego, by go zbudować, a dlatego, by miał on odpowiednią siłę, odpowiednie możliwości” – powiedział Obajtek podczas konferencji prasowej. Jak dodał, w wyniku przeprowadzonych fuzji powstał koncern, „który może przeprowadzić transformację paliwowo-energetyczną w Polsce i w regionie, koncern, który może gwarantować miejsca pracy, koncern, który może patrzeć w przyszłość, w nowe technologie, zawierać odpowiednie sojusze gospodarcze, konieczne, byśmy mogli być i czuć się bezpieczni”.

Prezes PKN Orlen podkreślił, że transformacja musi przede wszystkim polegać na nowych miejscach pracy i nowych inwestycjach. „I właśnie taki koncern zbudowaliśmy” – dodał, informując, że aktualizacja strategii Grupy Orlen do 2030 r. zakłada ok. 320 mld zł na inwestycje, „szczególnie inwestycje w Polsce”. Wśród priorytetowych przedsięwzięć Obajtek wymienił m.in. rozwój energetyki, w tym energetyki jądrowej i odnawialnych źródeł energii, a także rozwój segmentu wydobycia i nowoczesnej petrochemii.

PKN Orlen podał, że „efektem finansowym realizacji strategii Orlen 2030 będzie podwojenie wyniku EBITDA do ponad 60 mld zł w 2030 r., z czego ok. 20 mld zł będą generowały obszary »zielone«, czyli odnawialne źródła energii, elektromobilność, biopaliwa oraz biogaz i biometan”. „Skumulowana EBITDA w latach 2023-2030 przekroczy 400 mld zł, z czego 110-120 mld zł będzie pochodziło z wydobycia i obrotu gazem, 80-90 mld zł z rafinerii, 30-40 mld zł z petrochemii, 80-90 mld zł z energetyki konwencjonalnej i sieci, 50-60 mld zł z zielonej energetyki, a 40-50 mld zł ze zintegrowanego detalu” – wyliczył koncern.

Jak zauważył PKN Orlen, „nowa Grupa Orlen – większa, silniejsza i w pełni zdywersyfikowana – wygeneruje ponad 400 mld zł EBITDA LIFO do 2030 r., co przełoży się na większe możliwości dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami, w oparciu o atrakcyjną, progresywną politykę dywidendową”. Koncern zapowiedział jednocześnie wprowadzenie nowej polityki dywidendowej. Zwrócił przy tym uwagę, że wstępna propozycja poziomu dywidendy PKN Orlen za 2022 r., rekomendowana w aktualizacji strategii, „jest najwyższa w historii i wynosi 5,5 zł na akcję”.

Jak wyjaśniono w informacji, zgodnie z nowymi zasadami PKN Orlen będzie wypłacać każdego roku dywidendę odpowiadającą wysokości 40 proc. skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych, wygenerowanych przez Grupę Orlen w poprzednim roku obrotowym – „będzie to jednak nie mniej niż dywidenda bazowa, gwarantowana, której poziom został ustalony na 4 zł na jedną akcję dla 2022 r. i będzie sukcesywnie rósł o 15 gr co roku, aż do poziomu 5,2 zł na jedną akcję w 2030 r.”, co oznacza wzrost dywidendy bazowej w skali dekady o 49 proc.

PKN Orlen ogłosił, że „z uwagi na bardzo solidne wyniki osiągnięte przez koncern w 2022 r., zarząd zdecydował o wydaniu wstępnej rekomendacji w zakresie wypłaty dywidendy z zysku 2022 r., w wysokości 5,5 zł na akcję”. Koncern zaznaczył, że „finalna rekomendacja potwierdzająca ten poziom” zostanie wydana po zatwierdzeniu przez zarząd i radę nadzorczą zaudytowanego jednostkowego raportu rocznego PKN Orlen za 2022 r.

Daniel Obajtek zauważył, że wstępna rekomendacja dywidendy za 2022 r. na poziomie 5,5 zł na akcję oznacza w sumie 6,4 mld zł. „Połowa tej kwoty trafi do budżetu państwa” – zaznaczył. „Firma musi patrzeć na rozwój krótkoterminowy, średnioterminowy i długoterminowy, i takie samo musi mieć podejście do akcjonariuszy, by była firmą atrakcyjną, by ich nie zawiodła” – dodał.

APW, PAP

NaszDziennik.pl