logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Odblokować wyodrębnianie własności

Wtorek, 5 czerwca 2018 (15:19)

Umożliwienie dochodzenia do własności w przypadku lokali mieszkalnych budowanych przed 1995 rokiem zakłada projekt nowelizacji ustawy, który sejmowa Komisja Infrastruktury skierowała dzisiaj do drugiego czytania.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Infrastruktury odbyło się pierwsze czytanie poselskich projektów ustawy o zmianie ustawy o własności lokali.

Do Sejmu wpłynęły dwa takie projekty: jeden przygotowany przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej, a drugi – przez posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Obydwa projekty mają taki sam cel – zlikwidować lukę prawną powstałą po wejściu w życie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Ustawa o KZN wprowadziła zasadę, że ustalenie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę. Oba te warunki muszą być spełnione, jeżeli ktoś będzie chciał wyodrębnić własność lokalu.

Posłowie podczas posiedzenia komisji wskazywali, że problem tego przepisu pojawia się przy budynkach, które były budowane przed 1994 rokiem – wówczas nie były wydawane pozwolenia na budowę. „Przyblokowało to wielu mieszkańcom wykupienie lokalu w starych zasobach gminy, w spółdzielniach mieszkaniowych” – mówiła posłanka Małgorzata Chmiel (PO). Wskazała, że dodatkowym problemem jest to, że przed 1995 rokiem nie było obowiązku przechowywania dokumentacji.

Grzegorz Schreiber (PiS) zaznaczył, że ta luka prawna jest problemem „prawnym, społecznym, notarialnym, sądowym, budowlanym”. „Ten projekt ustawy reguluje wszystkie rzeczy po myśli interesu społecznego” – dodał.

Posłanka Chmiel przypomniała, że projekty różnią się datą powstawania budynków, co do których proponowane nowe przepisy będą miały zastosowanie. PO proponuje, aby nowe przepisy dotyczyły budynków, których budowa rozpoczęła się po 11 września 2017 r., czyli po dniu wejścia w życie ustawy o KZN.

Z kolei PiS chce, by przepisy nie dotyczyły budynków, których pozwolenie na budowę zostało wydane przed 1 stycznia 1995 r. lub budynek istniał przed 1 stycznia 1995 r.

Do projektu PiS złożono poprawki doprecyzowujące.

W projekcie PiS vacatio legis zostało zaproponowane na 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Projekt PO przewiduje wejście w życie ustawy w dniu następującym po ogłoszeniu.

Projekty zostały skierowane do drugiego czytania. Projektem wiodącym będzie projekt autorstwa PiS.

RP, PAP

NaszDziennik.pl