logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: M.Borawski/ Nasz Dziennik

Kalemba szuka rozwiązań

Piątek, 4 stycznia 2013 (21:28)

W Szczecinie toczą się rozmowy w sprawie sposobu wyeliminowania z udziału w przetargach na zakup państwowej ziemi osób podstawionych. - Rozmowy idą w dobrym kierunku - ocenił dziś w Sejmie minister rolnictwa Stanisław Kalemba.

Szef resortu rolnictwa odpowiadał na pytania posłów PiS, dotyczące nieprawidłowości w sprzedaży ziemi w woj. zachodniopomorskim. Chodzi o zakup gruntów przez podstawione osoby, tzw. słupy. Rolnicy protestowali już w tej sprawie w Szczecinie w lutym i czerwcu 2012 roku. Kolejny protest rozpoczął się 5 grudnia. Poseł Jan Warzecha (PiS), zwrócił uwagę, że według protestujących nawet 80 proc. sprzedawanej ziemi z Agencji Nieruchomości Rolnych na Pomorzu Zachodnim mogło trafić do cudzoziemców.  

Kalemba przyznał, że taki problem występuje w Zachodniopomorskiem i zapewnił, że wszystkie przypadki dotyczące możliwego udziału osób podstawionych w przetargach ograniczonych zostały skierowane do CBA i ABW. Dodał, że resort zgadza się z postulatami protestujących rolników, czemu dał wyraz w podpisanym 28 grudnia 2012 r. porozumieniu. Znalazło się w tam m.in. stwierdzenie, że podstawowym celem realizacji ustawy o ustroju rolnym przez Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR) jest tworzenie i poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych.

Minister poinformował również, że w związku ze zgłaszanymi przez rolników nieprawidłowościami pracownicy szczecińskiego oddziału zostali specjalnie przeszkoleni. - Uczulono ich, by wnikliwie analizowali dokumenty osób, które chcą wziąć udział w przetargach, a gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość potwierdzona dowodami występowania osób podstawionych, nie dopuszczali ich do przetargu, odwołując go - zaznaczył Kalemba.

Wskazał, że od 8 grudnia przetargi ograniczone zostały zawieszone do czasu uszczegółowienia przepisów, co spotkało się z zadowoleniem rolników. Według niego, resort rolnictwa chce zaproponować, aby w umowach notarialnych zapisany był warunek użytkowania nabytej w przetargu ograniczonym ziemi na cele rolnicze przez kilka lat. Ponadto ANR będzie miała prawo odkupu takich gruntów w przypadku, gdy ten warunek nie zostanie spełniony. W komisjach przetargowych natomiast  ma brać udział przedstawiciel izb rolniczych.

 

JD, PAP

NaszDziennik.pl