logo
logo

Rolnictwo

Zdjęcie: / Nasz Dziennik

Zamieszkać na wsi

Poniedziałek, 3 września 2018 (04:00)

Osoby niezajmujące się rolnictwem będą mogły łatwiej kupić ziemię na wsi.

 

Prowadzone od miesięcy przymiarki do zmiany przepisów regulujących możliwość sprzedaży ziemi przez rolników zostaną zmaterializowane w postaci projektu nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi już oficjalnie potwierdziło, że na początku września przedstawi swoją propozycję nowelizacji ustawy. – Zmiany będą miały na celu m.in. „złagodzenie dotychczas obowiązujących ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. […] W szczególności przewiduje się zwiększenie powierzchni nieruchomości rolnej wyłączonej spod przepisów ustawy do 1 ha (dotychczas do 0,3 ha)” – informuje ministerstwo rolnictwa.

Ta zmiana przepisów motywowana jest chęcią ułatwienia nabywania niewielkich nieruchomości rolnych przez chcących osiedlić się na wsi. – Dodatkowo wprowadzenie tej poprawki spowoduje, że rolnicy w niektórych przypadkach będą mogli zbyć takie nieruchomości (o powierzchni do 1 ha) samodzielnie, dowolnej osobie, bez potrzeby ubiegania się o zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – dodaje resort rolnictwa.

Wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, senator Jerzy Chróścikowski w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” zaznacza, że tego typu zmiana przepisów wychodzi naprzeciw postulatom związku. – To jest ruch konieczny i przez nas oczekiwany. Już przy uchwalaniu ustawy ograniczającej handel ziemią zgłaszaliśmy uwagi i sygnalizowaliśmy, że nie zgadzamy się, aby spod przepisów ustawy wyłączać nieruchomości do zaledwie 30 arów. Postulowaliśmy, aby to był jeden hektar, a niektórzy nasi koledzy proponowali 2 hektary – mówi nam Chróścikowski.

Drogi Czytelniku,

cały artykuł jest dostępny w wersji elektronicznej „Naszego Dziennika”.

Zapraszamy do zakupu w sklepie elektronicznym

Artur Kowalski

Nasz Dziennik