logo
logo

Kapłan Boga Najwyższego, Calgary, cz. 7

Od 22 do 28 marca ks. prof. Tadeusz Guz, kierownik Katedry Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, głosił rekolekcje wielkopostne dla Polonii kanadyjskiej w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary. Ks. prof. Guz piątego dnia rekolekcji podczas drugiej homilii kontynuował temat: „Kościół katolicki wiernym przyjacielem rodziny i człowieka”. Calgary, cz. 7, 27 marca 2015

Piątek, 24 kwietnia 2015 (19:50)