logo
logo

Bóg obecny w sakramentach, Calgary, cz. 9

Od 22 do 28 marca ks. prof. Tadeusz Guz, kierownik Katedry Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, głosił rekolekcje wielkopostne dla Polonii kanadyjskiej w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary. Ks. prof. Guz siódmego dnia rekolekcji podczas pierwszej homilii rozpoczął temat: "Sakramenty święte a nade wszystko Eucharystia i życie nadprzyrodzone muszą być punktem wyjścia", Calgary, cz. 9, 28 marca 2015 r.

Niedziela, 26 kwietnia 2015 (20:15)