logo
logo

Zdjęcie: / -

Sekret Jana XXIII

Wtorek, 16 maja 2017 (18:21)

Dlaczego Papież nie ujawnił trzeciej tajemnicy fatimskiej?

Pontyfikat Jana XXIII trwał tylko pięć lat, od 28 października 1958 r. do 3 czerwca 1963 r. Jako tercjarz franciszkański ks. kard. Angelo Roncalli przyjął za swoje biskupie wezwanie słowa „Posłuszeństwo i pokój”. W czasie II wojny światowej pomagał prześladowanym, m.in. wystawiając fałszywe świadectwa chrztu, uratował około 24 tys. węgierskich Żydów.

Jako kardynał był członkiem trzech Kongregacji – do spraw Kościołów Wschodnich, Rozkrzewiania Wiary i ds. Zakonników. Mocno zaangażował się w ekumenizm. Doświadczenie nabyte w trakcie kontaktów z władzami państw i Kościołów tzw. bloku wschodniego mogłoby tłumaczyć ostrożność i dystans Jana XXIII do kolegialnego poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Jego zdaniem, taki akt mógłby być źle odebrany zarówno przez władze komunistyczne, jak i przez zinfiltrowane struktury Cerkwi Prawosławnej.

7 marca 1962 r. przyjął na audiencji córkę Nikity Chruszczowa i jej męża. Gdy w październiku 1962 r. wybuchł konflikt kubański, grożąc wybuchem wojny atomowej, osobiście interweniował u Johna Kennedy’ego oraz Chruszczowa. W efekcie tego sowiecki przywódca wydał rozkaz wycofania statków oraz demontażu wyrzutni rakietowych z głowicami atomowymi. USA miały zaś nie interweniować w sprawy Kuby.

Pielgrzymka do Fatimy

Unikanie kolegialnego oddania Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi nie wynikało z wrogiego stosunku Jana XXIII do fatimskich objawień. Będąc patriarchą Wenecji, pielgrzymował do Fatimy. W swojej pracy „Objawienia Matki Bożej w perspektywie historii pontyfikatów papieży XX stulecia” ks. dr Wiesław Bożejewicz wskazuje, że 13 maja 1956 r. ks. kard. Roncalli odprawił tam Mszę św. W swoim kazaniu akcentował: „Chcę powtórzyć to raz jeszcze – w imieniu własnym i tego tłumu pielgrzymów przybyłych tu z tak wielu krajów: Pani Fatimska, Mocą Twego Nieskalanego Serca wyjednaj u swego Syna Jezusa – źródła wszelkich łask – łaskę sprawiedliwości, miłosierdzia i pokoju!”.

Aby zgłębić teologiczny sens maryjnych przesłań, Jan XXIII posyłał do Fatimy wielu kardynałów z Rzymskiej Kurii. Prorokował: „Orędzia z Cova da Iria są niewyczerpanym źródłem łask i cudem, które rozprzestrzenią się na całą Portugalię i rozciągną się na cały Kościół i świat”.

W środowych audiencjach wracał myślami do pobytu w Fatimie i zaświadczał o akcie osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. Mówił, że chrześcijańska nadzieja na nowo narodziła się w Fatimie.

”Zaczekajmy”

Trzecią tajemnicę fatimską znał już od 17 marca 1959 r. Przeczytał ją w obecności swego spowiednika. Jednak komisarzowi Świętego Oficjum [Święta Kongregacja Świętego Oficjum to poprzedniczka Kongregacji Nauki Wiary – przyp. red.], dominikaninowi o. Pierre Paulowi Philippe, odpowiedział: „Zaczekajmy. Będę się modlił”. Ostatecznie zakazał publikacji i nakazał milczenie o trzeciej tajemnicy.

Osiem dni później w liście apostolskim „Qui huius speculi” Jan XXIII ogłosił Matkę Bożą Fatimską patronką diecezji San Domenico del Nove w Argentynie. Żywo popierał peregrynację figury fatimskiej we wszystkich włoskich diecezjach. Jej owocem był uroczysty akt poświęcenia kraju Niepokalanemu Sercu Maryi (13 września 1959 r.).

W trakcie kryzysu kubańskiego za zgodą Jana XXIII w Fatimie zwołano nocne czuwanie z 12 na 13 października 1962 r. Przybyło ponad milion pielgrzymów z Portugalii i świata. 12 grudnia 1962 r. Papież pozwolił, by Fatimska Pani patronowała brazylijskiej diecezji Propià. W konstytucji apostolskiej „Miris modus” (13 grudnia 1962 r.) ogłosił Matkę Bożą Fatimską główną patronką diecezji Leiria w Portugalii oraz ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej z Fatimy.

13 maja 1963 r., podczas pierwszych, uroczystych obchodów tego święta, legat papieski ks. kard. Arcadio Larraona głosił: „Spoczywa na nas, bracia, odpowiedzialność za przekazywanie duszom niewyczerpanych skarbów i bogactw duchowych ukrytych w orędziu fatimskim. Fatima jest żywym wypełnieniem Ewangelii przypomnianej tu przez Matką Bożą […]. Zaprawdę, nigdy nie byliśmy świadkami nadprzyrodzonej manifestacji Matki Najświętszej o tak głębokiej treści duchowej jak ta w Fatimie, ani nie spotkaliśmy objawienia, które przekazałoby nam orędzie tak jasne, tak macierzyńskie, tak głębokie […]. Chciałbym zachęcić was na nowo do głębokiego wniknięcia w duchowe bogactwo orędzia, które przekazała nam Maryja. […] Żyjcie nim i sprawcie, by żyli nim inni”.

W liście na światowy dzień modlitwy w Fatimie, 13 października 1960 r., Jan XXIII zapewniał, że Kościół dobrze zna fatimskie objawienia, jednak jest wysoce prawdopodobne, że trzecia tajemnica nigdy nie będzie opublikowana. Dokument s. Łucji czekał w sejfie na św. Jana Pawła II. Błogosławiony Jan XXIII został kanonizowany razem z Papieżem Polakiem 27 kwietnia 2014 r. w Watykanie.

Drogi Czytelniku,

zapraszamy do zakupu „Naszego Dziennika” w sklepie elektronicznym

O. dr Stanisław Przepierski OP

Nasz Dziennik