logo
logo

Zdjęcie: / -

Żyć w obecności Aniołów

Sobota, 29 września 2018 (13:51)

Niekiedy myśli się o aniołach jedynie w kategoriach estetycznych. Ich obraz staje się sentymentalny, uproszczony. Trzeba odnaleźć prawdziwe oblicze aniołów, ich waleczność i duchową potęgę. Często obecność Boga i aniołów przenikają się wzajemnie. Aniołowie są odbiciem potęgi Najwyższego. Nie spoglądają na nas, udręczonych ludzi, obojętnie, ale zwracają się ku nam z miłością i troską.

 

Wspominanych 29 września w liturgii archanielskich patronów należy nie tylko czcić, ale ich naśladować. Jak św. Gabriel nieść innym Dobrą Nowinę i zachęcać do zaufania Panu. Jak św. Rafał towarzyszyć innym, ofiarując im swój czas, zdolności, współczucie i troskę. I wreszcie jak św. Michał dawać ochronę przed złem przez własny przykład, ofiary i modlitwę.

Jak wieżowiec

Dzieło stworzenia można porównać do wielopiętrowego wieżowca. Każde piętro jest przewidziane dla stworzeń o innym stopniu doskonałości. Człowiek znajduje się gdzieś w połowie tej niezwykłej budowli, która stanowi jedną wielką całość. Pod nami, na niższych piętrach istnieje cały niezwykłe bogaty świat materii ożywionej i nieożywionej. Nad nami istnieje wiele pięter zamieszkałych przez istoty doskonalsze od nas. Są to istoty duchowe – aniołowie.

Od samego początku Bóg ustanowił hierarchię aniołów, które są podzielone na chóry. Początkowo wszyscy aniołowie pełnili wolę Boga. Tak było do momentu stworzenia człowieka. Wtedy Stwórca zwrócił się do wszystkich aniołów z wezwaniem do służenia człowiekowi. Jednak jeden z najdoskonalszych aniołów, zwany w Biblii szatanem, uniesiony zazdrością i pychą, sprzeciwił się Bogu. Pociągnął za sobą szereg innych duchów. Oni zamiast być sługami człowieka, postanowili człowieka uczynić swoim sługą.

Koalicja ze św. Michałem

Jesteśmy na froncie. Trwa wojna między królestwem szatana a królestwem Chrystusa. Chrześcijaństwo ma wymiar militarny, który często bywa zapomniany. Szczególnym wsparciem w tej walce jest duchowa koalicja ze św. Michałem Archaniołem. Jego zwycięstwo nad złym duchem przypomina nieustannie dwunasty rozdział Apokalipsy.

Święty Michał Archanioł pojawia się na kartach Pisma Świętego zaledwie pięć razy, ale zawsze z ważną misją. Grzegorz Wielki pisze: „Ilekroć bowiem istnieje potrzeba dokonania czegoś wielkiego, posyłany jest Michał, by z samego czynu oraz imienia można było pojąć, że nikt nie może uczynić tego, co należy do samego Boga”. Nabożeństwo do św. Michała żywo praktykowali liczni święci. Święty Franciszek w 1224 r. miał wizję św. Michała i odbył 40-dniowy post ku jego czci na pamiątkę wprowadzenia Maryi do raju przez Archanioła. Także św. Klara i św. Teresa Wielka czciły św. Michała Archanioła. Święty Stanisław Papczyński w swoim dziele „Inspectio cordis” widzi w św. Michale wzór cnoty pokory i posłuszeństwa, który dopomaga ludziom przejść przez „wąską bramę do królestwa niebieskiego”.

Dziś miliardy osób na całym świecie odmawiają modlitwę do św. Michała autorstwa papieża Leona XIII, kilkaset tysięcy ludzi nosi jego szkaplerz, wielu pielgrzymuje do groty objawień w Monte Sant’Angelo, liczni uczestniczyli w peregrynacji po polskiej ziemi kopii figury z Gargano.

Dobre wiadomości

Święty Gabriel jest posłańcem od kochającego Boga. Jego wizytę w Nazarecie i dialog z Maryją przypominają bijące codziennie o dwunastej dzwony. To on, jak mówi tradycja, przychodził do św. Józefa podczas nocnych snów, przekazując polecenia od Pana Boga. Święty Gabriel pobudził pasterzy na betlejemskich polach, oznajmiając, że w Betlejem narodził się Zbawiciel. To Archanioł wtajemniczony w wielki plan zbawienia, czyli ratowania człowieka. Jest dyskretny, oszczędny w słowach, a zarazem wzywający do wiary. Powtarza – nie lękajcie się, dla Boga nie ma nic niemożliwego, zaufajcie Panu.

Opiekun

Niezwykłą misję św. Rafała szczegółowo opisuje księga Tobiasza. Jest on opiekunem całej jego rodziny. Nie tylko czuwał i prowadził, ale także przyniósł uzdrowienie i uwolnienie. Dziś patronuje wszystkim pracującym w przychodniach, szpitalach, hospicjach, odwiedzającym chorych czy pracującym w aptekach. Modlą się do niego także spowiednicy i kierownicy duchowi, którym powierzono innych, a ci, jak Tobiasz, dają się prowadzić. Święty Rafał jest także opiekunem emigrantów i żeglarzy.

Drogi Czytelniku,

zapraszamy do zakupu „Naszego Dziennika” w sklepie elektronicznym

Ks. Piotr Prusakiewicz CSMA

Autor jest redaktorem czasopisma „Któż jak Bóg”.

Aktualizacja 29 września 2018 (17:20)

Nasz Dziennik