logo
logo
zdjęcie

Małgorzata Rutkowska

Wolni u stóp krzyża

Niedziela, 11 listopada 2018 (08:26)

Ciebie, Boga, wysławiamy – wdzięczni za dar odzyskanej 100 lat temu niepodległości wyśpiewujemy radosny hymn chwały Panu i Rządcy narodów. Z Jego ręki dostąpiliśmy łaski, mimo tylu naszych przewinień i niewierności, powrotu do rodziny suwerennych państw. Kilka pokoleń Polaków dźwigało trud walki o wolność, nie szczędząc krwi i poświęceń, tocząc zmagania o zachowanie wiary katolickiej w sercach dzieci poddanych germanizacji i rusyfikacji, o utrzymanie ziemi ojczystej, obyczaju. Dziś w naszych sercach i serdecznej pamięci są wszyscy, którzy swą świętością, ofiarą, pracą, talentem przybliżali dzień wskrzeszenia Ojczyzny.

Wolna Polska, czyli jaka? Chrześcijańska czy pogańska? To nie retoryczne pytanie, gdy bezbożne ideologie biorą w niewolę społeczeństwa Europy. Ale Naród wszczepiony ponad 1000 lat temu w Chrystusa, oddychający kulturą chrześcijańską, chciał i chce, by odrodzone państwo było z ducha i litery katolickie. Dzieci z Wrześni wiedziały, że wolna Polska to pacierz odmawiany po polsku, bohaterscy unici podlascy znali cenę, jaką płacili Polacy za wierność Kościołowi i Stolicy Apostolskiej. Dlatego „Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem” – ten znany dwuwiersz umieściliśmy na okładce numeru jubileuszowego „Naszego Dziennika” dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości. Krzyż – znak zbawczej ofiary i miłości Chrystusa do każdego człowieka, każdego narodu, jest centrum naszych dziejów. Polska odrodziła się i trwa dzięki zdrojom łask płynącym z „drzewa życia”, z krzyżem zrośnięta jest nasza tożsamość narodowa, z krzyża czerpali Bożą moc nasi przodkowie, gdy gasła nadzieja.

Polska opromieniona blaskiem krzyża musi być wielka. Nie dlatego, że my tak chcemy. Do wielkości wzywa nas sam Bóg. „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje” – obiecał Pan Jezus św. Siostrze Faustynie. Prawdziwie wolna Polska z nową mocą podejmie posłannictwo powierzone nam przez Stwórcę w Jego zbawczym planie: mamy nieść Boga innym ludziom, innym narodom, które osłabły duchowo i popełniają samobójstwo, podcinając swoje chrześcijańskie korzenie. Jeżeli wolna Polska da świadectwo wierności Ewangelii i krzyżowi, nie pójdzie ich drogą. Od tej misji nie wolno nam się uchylić, sprzeniewierzyć się jej. „Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym” – spod krzyża na Giewoncie św. Jan Paweł II wezwał każdego z nas, byśmy byli rycerzami wiary. Polsko, bądź wierna, wypełnij Bożą misję! Sursum corda!

Małgorzata Rutkowska

Nasz Dziennik