logo
logo

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Twarde dane o aborcji

Niedziela, 15 października 2023 (13:30)

Aktualizacja: Niedziela, 15 października 2023 (13:43)

Liczne dowody naukowe opublikowane przez Charlotte Lozier Institute pokazują, że tylko prawny zakaz aborcji chroni zdrowie i życie kobiet.

Lek. n.med. Ingrid Skop, lekarz z 25-letnim doświadczeniem w ginekologii, wiceprezes oraz dyrektor ds. medycznych z Charlotte Lozier Institute z Arlington w stanie Waszyngton, przedstawia 12 ważnych dowodów, które pokazują, że zakaz aborcji nie stanowi zwiększonego zagrożenia zdrowia i życia kobiet z powodu macierzyństwa. Jak wskazuje, prawny zakaz aborcji: nie zabrania interwencji medycznych w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia matki, ale zapobiega narażeniu wielu kobiet na zwiększone ryzyko śmierci w czasie kolejnego roku po dokonanej aborcji. Dane z Finlandii i Danii dokumentują znacznie więcej przypadków zgonów w ciągu roku po dokonanej aborcji niż po porodzie. Potwierdza to, że zakaz aborcji pozytywnie wpływa na obniżenie śmiertelności matek. Ponadto zakaz zabijania dzieci poczętych ogranicza dokonywanie tzw. późnych aborcji (powyżej 12. tygodnia ciąży aż do porodu), które są znacznie bardziej niebezpieczne i częściej na ich skutek wzrasta ryzyko krwotoku, infekcji, niepełnego poronienia, uszkodzenia narządów wewnętrznych matki (w tym przebicia macicy), powikłań związanych ze znieczuleniem, zatoru, udaru, zawału serca, a nawet śmierci.

Prawny zakaz oznacza też zmniejszenie liczby powtórnych aborcji i związane z tym ryzyko, ponieważ badania dokumentują więcej zgonów w ciągu roku po powtórnej (tym bardziej wielokrotnej) aborcji niż po porodzie. Poza tym zapobiega przyszłym zaburzeniom zdrowia psychicznego u kobiet. Liczne badania wykazują, że aborcja wiąże się z problemami zdrowia psychicznego, takimi jak stany lękowe, depresja, nadużywanie lub przedawkowanie substancji psychoaktywnych i/lub alkoholu, zachowania ryzykowne, samookaleczenia i samobójstwa. Wykazano, że wszystkie te czynniki przyczyniają się do zwiększenia śmiertelności matek na skutek aborcji. Zakaz aborcji zapobiega niektórym powikłaniom przyszłej ciąży i śmiertelności matek z tych powodów. Chirurgiczny uraz błony śluzowej macicy podczas procedury aborcyjnej może w przyszłości spowodować nieprawidłowe umiejscowienie łożyska. Może też wystąpić przedwczesne odklejanie łożyska lub jego zbyt mocne wrośnięcie. Patologie łożyska pojawiające się podczas porodu mogą prowadzić do niebezpiecznego krwotoku, stanowiąc zagrożenie dla życia matki.

Prawne zabronienie zabijania dzieci poczętych powoduje, że więcej kobiet będzie rodzić, co zmniejszy u nich późniejsze ryzyko raka piersi. Od dawna wiadomo, że ciąża i poród u młodej matki, chroni ją przed rakiem piersi. Zagrożenie także wzrasta, gdy na skutek aborcji zostaje gwałtowanie zatrzymany typowy w okresie ciąży hormonalny i fizjologiczny rozwój tkanki piersi w stadium niedojrzałym, podatnym na raka.

Dane Instytutu Lozier pokazują też, że w państwach, gdzie dzieciobójstwo jest zakazane, funkcjonuje wiele centrów pomocowych dla kobiet w ciąży w trudnej sytuacji życiowej, udzielających wszechstronnego wsparcia. W ocenie naukowców jest też absolutnie nieprawdopodobne, aby zakaz aborcji powodował wiele niebezpiecznych aborcji nielegalnych, które powodowałyby olbrzymią śmiertelność kobiet. Jest to fałszywa propaganda. Natomiast według badaczy zakaz zabijania dzieci poczętych zmniejsza liczbę niechcianych aborcji, wykonywanych pod presją. Badania w USA wykazują, że aż 64 proc. kobiet, które poddały się aborcji, stwierdza, że zrobiły to pod naciskiem ze strony ojca dziecka czy rodziców. Z danych amerykańskiego Instytutu wynika też, że nie wykazano, aby w jakimkolwiek kraju wprowadzenie zakazu aborcji zwiększyło śmiertelność matek z powodu macierzyństwa. Stany Zjednoczone, gdzie dotychczas aborcja na żądanie była powszechna, występuje najwyższy wskaźnik śmiertelności matek (MMR) wśród krajów rozwiniętych. Ponadto badania zmian w prawach krajowych i prawie międzynarodowym pokazują, że wraz z zakazem liczba aborcji natychmiast spada, a co za tym idzie, liczba zgonów kobiet z powodu macierzyństwa.

Jasno zatem wynika, że uznanie prawnych ograniczeń aborcji jako przyczyny dużej śmiertelności matek jest kłamstwem i ogromnym nadużyciem. To nieuczciwe i mijające się z prawdą wobec licznych dowodów naukowych. W rozmowie z „Naszym Dziennikiem” Krzysztof Kasprzak, członek Zarządu Fundacji Życie i Rodzina, podsumowuje, że zakaz aborcji w żaden sposób nie przyczynia się do utraty zdrowia i życia kobiet.

– Fundacja Życie i Rodzina od początku swojej działalności wskazuje na kluczową rolę prawa w walce z horrorem aborcji. Dobrze, że wydano te 12 przesłanek, bo dużo mówi się o pomaganiu kobietom, a mało o roli prawa, które przecież jest faktycznym i głównym gwarantem ochrony życia. Zakaz aborcji nie naraża kobiet na żadnego rodzaju niebezpieczeństwo, a wręcz niesie szereg korzyści dla życia i zdrowia kobiet co zostało dobitnie w wydanym dokumencie podkreślone. Aborcja to celowe pozbawienie życia dziecka i nigdy nie jest potrzebna, by ratować matkę – podkreśla nasz rozmówca.

Katarzyna Musiał

NaszDziennik.pl