logo
logo

Zdjęcie: M.Borawski/ Nasz Dziennik

Idee rządzą światem

Czwartek, 6 marca 2014 (02:03)

Recenzja

Nie pieniądze, nie gospodarka, nie polityka, ani nawet nie media, ale idee rządzą światem. (…) Dlaczego tak jest? Dlatego, że duch jest najdoskonalszą bytowością. To nie materia, nie ciało decyduje o kształcie bytu, rzeczywistości, tylko duch. I nawet jeśli to są systemy materialistyczne, to one jednak pracują duchowo, to są idee, to są światopoglądy„. Do takiego myślenia o rzeczywistości przekonuje ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz w ”Rozmowach niedokończonych„ w Radiu Maryja i Telewizji Trwam, z których już dwa pierwsze tomy zostały spisane i wydane w formie książkowej przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek i Radio Maryja pod tytułem ”Rozmowy niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z lat 2006-2007„ (tom I) i ”Rozmowy niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z lat 2007-2010„ (tom II).

Dialogi w prawdzie

Konsekwentnie do myśli, że idee rządzą światem, w wykładach i odpowiedziach udzielanych radiosłuchaczom Radia Maryja katolicki kapłan i uczony dokonuje systematycznego wykładu filozofii i teologii, ukazuje ścieżki systematycznego myślenia zakorzenionego w klasycznej filozofii oraz teologii katolickiej.

”Rozmowy niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem„ są dialogiem filozoficznym o randze nie mniejszej od dialogów prowadzonych w starożytności przez Sokratesa z jego uczniami oraz dysput naukowo-religijnych średniowiecznego uniwersytetu. Są dobrem narodowym i świadectwem epoki, w której katolickie media są ratunkiem dla ducha współczesnego człowieka.

Pomysł spisania i wydania w formie książki ”Rozmów niedokończonych z ks. prof. Tadeuszem Guzem„ prowadzonych przez Ojców Redemptorystów oraz słuchaczy Radia Maryja zrodził się w 2011 roku. Mijało właśnie 70 lat od aresztowania i męczeńskiej śmierci wybitnego franciszkanina, geniusza intelektu i miłości, twórcy Rycerstwa Niepokalanej, duchowego ojca kilku pokoleń Polaków, św. Maksymiliana – ogłoszonego wówczas Patronem Roku w Rzeczypospolitej Polskiej. Ksiądz profesor Tadeusz Guz był gościem Radia Maryja i w audycji ”Święty Maksymilian Maria Kolbe jako wzorzec komunii człowieka z Bogiem„ przyznał się do fascynacji osobą św. Maksymiliana oraz wielkością i geniuszem jego ducha zrodzonego ”w domu rodzinnym polskim, katolickim, oddanym miłości Ojczyzny„.

Można przypuszczać, że to właśnie z inspiracji św. Maksymiliana przyszedł pomysł spisania audycji, które począwszy od 2006 roku, każdorazowo były świętem w domach słuchaczy, o czym świadczyli oni na falach Radia Maryja: ”Księże Profesorze, dla mnie spotkanie z Księdzem na antenie to jest zaiste uczta duchowa i to jest jakiś wyjątkowy dar, że czegokolwiek Ksiądz Profesor się dotknie, czy właśnie sprawy takiej praktycznej, zwyczajnej (…) czy też wyższej półki, gdzieś tam z poziomu metafizycznego, na każde pytanie Ksiądz od razu odpowiada, z wielkim wyczuciem przybliżając nam to wszystko. Naprawdę jest to wielka łaska i za wszystko niezwykle dziękuję, zresztą w imieniu słuchaczy„ – Bożenna Maria z Gdańska (t. 2, s. 370-371).

Dyrektor Radia Maryja o. dr Tadeusz Rydzyk, zabierając głos w audycji ”O istocie nazizmu hitlerowskiego„ 21 listopada 2009 roku, mówił tak: ”Jak dziękować, naprawdę, za to dawanie świadectwa. Kochany Księże Profesorze, to jest niesamowite i Radio Maryja tak właśnie żyje, rozwija się i realizuje ten plan, cel ewangelizacji, dzięki takim niezwykle kompetentnym ludziom, a równocześnie świadkom prawdy – nie tylko wiedza, ale i świadectwo. Za to ogromne dzięki. To jest niesamowita wszechnica. To jest uniwersytet, który prowadzi rzeczywiście universum (…) ogromne dzięki. Ale ja bym miał jeszcze jedno, Księże Profesorze, spytam od razu teraz, czy Ksiądz nie mógłby jeszcze kiedyś o tej nowej lewicy nam powiedzieć?„ (t. 2, s.307-308).

Miłość na czas pogardy

Dzisiaj, kiedy tak wiele mówi się o ideologii gender, warto sobie przypomnieć, że to właśnie na falach Radia Maryja po raz pierwszy usłyszeliśmy systematyczny wykład ks. prof. Tadeusza Guza na temat nowej lewicy, tj. radykalizacji marksizmu-leninizmu, pt. ”Krytyczna analiza nowej lewicy„, której ”wysypką„ jest ideologia gender. Już w 2006 r. słuchacze otrzymali ”klucz„ do rozeznania tej ideologii, która ”maszeruje„ przez instytucje, media, uniwersytety, tzw. edukację i tzw. prawo – jakby w ukryciu przed oczami narodów. Tymczasem słuchacze Radia Maryja już wiedzą, że ”idee rządzą światem„, więc skoro tak, to przezwyciężenie rewolucji kulturowej jest możliwe przez świadków Miłości, którzy w odpowiedzi na radykalizację marksizmu-leninizmu, ideologii nienawiści, radykalizują ducha Miłości, czerpiąc ze świadectwa św. Maksymiliana, bł. Jerzego, do których wybitny prelegent odwołuje się w ”Rozmowach niedokończonych„.

Tom I ”Rozmów niedokończonych„ zawiera audycje z lat 2006-2007, w których podjęto następujące tematy: Krytyczna analiza filozofii nowej lewicy, Nowa lewica a problematyka Boga, Małżeństwo i rodzina w ujęciu chrześcijańskim oraz w myśli Marksa, Engelsa i nowej lewicy, Sprawa ingresu ks. abp. Stanisława Wielgusa, Od poczęcia do naturalnej śmierci, Przypomnieć prawdę o człowieku, Martin Heidegger a problem sekularyzacji myśli.

Tom II, obejmujący lata 2007-2010, zawiera audycje: Być darem dla człowieka jako jedna z miar świętości Jana Pawła II, Chrześcijańska koncepcja czynu ludzkiego, Filozofia Hymnu o miłości św.Pawła Apostoła, O istocie nazizmu hitlerowskiego, Bądźmy świadkami miłości. Każdy z tomów zawiera bogaty indeks osób – od Adenauera i Adorno, przez św. Faustynę, Hegla, Heideggera, po Wojtyłę i Żeleńskiego. Drugi tom został wzbogacony o cenny indeks rzeczowy w postaci około dwustu haseł.

Dotychczasowymi recenzentami naukowymi ”Rozmów„ byli prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, ks. dr hab. Janusz Lekan, ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk, ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz. Książki posiadają imprimatur Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej.

Niebawem ukaże się III tom ”Rozmów„ zawierający spisane audycje z roku 2010. Znajdziemy w nim m.in. fundamentalną rozprawę z istotą komunizmu i problemem dekomunizacji w Polsce oraz jakże aktualny temat: ”Polska na rozdrożu pomiędzy chrześcijaństwem a liberalizmem i neosocjalizmem„.

Całość ”Rozmów„ stanowi swoistą formę podręcznika, który naukowcom, wychowawcom, artystom, krytykom artystycznym, seminarzystom, studentom, ludziom mediów i każdemu z nas umożliwia zdobycie ”klucza„ do odczytania ducha czasów, z którym się zmagamy – wszak to ”idee rządzą światem – nie pieniądze, nie gospodarka, nie polityka, ale idee (…) Dlatego, że duch jest najdoskonalszą bytowością„ (t. 2, s. 247).


”Rozmowy niedokończone  z ks. prof. Tadeuszem Guzem  z lat 2006-2007„ i ”Rozmowy niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z lat  2007-2010„ można nabyć w księgarniach ”Naszego Dziennika„:

w Warszawie, al. Solidarności 83/89, tel. (22) 850 60 20, e-mail: ksiegarnia.wawa@naszdziennik.pl

w Krakowie, ul. Starowiślna 49, tel. (12) 431 02 45, e-mail: ksiegarnia@naszdziennik.pl  e-mail: zamowienia@naszdziennik.pl

Dr Aldona Ciborowska

Aktualizacja 6 marca 2014 (12:03)

Nasz Dziennik