logo
Od 8 września do 10 października
trwają ogólnopolskie 33-dniowe rekolekcje.
Jest to przygotowanie
do całkowitego oddania się Matce Bożej,
a za Jej pośrednictwem – Panu Jezusowi.
więcej

Tę drogę duchową polecali i osobiście praktykowali wszyscy papieże XX wieku.
Rekolekcje zostały zorganizowane i przygotowane przez Fundację Tota Tua
oraz redakcję „Miłujcie się!” i są oparte na Traktacie o prawdziwym nabożeństwie
do Najświętszej Maryi Panny  świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort.
Po duchowym 33-dniowym rekolekcyjnym przygotowaniu następuje
AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
W JEDNOŚCI Z SERCEM JEZUSA.

Dzięki uprzejmości organizatorów na naszej stronie codziennie będą się ukazywały kolejne rozważania rekolekcyjne – medytacja na dany dzień w formie wideo oraz audio (mp3).

Dodatkowo codziennie o godzinie 20.00 będzie transmisja na żywo związana z rekolekcjami. Podejmijmy drogę do oddania się Panu Jezusowi i Matce Bożej. Zachęćmy bliskich.

   
Jak owocnie przeżyć te rekolekcje?
- kilka praktycznych wskazówek
od organizatorów rekolekcji.

Przed rozpoczęciem rozważania:
Wycisz swój umysł i swoje serce. Duchowe wyciszenie jest naszą otwartością na łaskę.
Modlitwę do Ducha Świętego postaraj się odmówić spokojnie i powoli,
wczuwając się sercem w każde ze zdań.

Każdy dzień rekolekcyjny składa się z następujących elementów:

Modlitwa do Ducha Świętego

– owocność każdych rekolekcji zależy przede wszystkich od Ducha Świętego
i naszej otwartości na Jego działanie. Jedną z głównych myśli świętego Ludwika jest to,
że to Duch Święty prowadzi nas do Serca Maryi, które jest Jego królestwem.
Dlatego oddanie się Maryi jest niczym innym, jak szczególną łaską Ducha Świętego.

Rozważanie dnia

– krótkie wprowadzenie w temat dnia.

Lektura duchowa

– nauczanie św. Ludwika, bł. ojca Chaminade, dokumenty Kościoła
oraz zapiski z dzienników Alicji Lenczewskiej.

Światło Matki Bożej

– przesłanie z Fatimy, z innych objawień Matki Bożej
lub doświadczenie maryjnych świętych i mistyków.

Światło Słowa

– krótki fragment Słowa Bożego.

Wezwanie dnia

– zaproszenie do krótkiego ćwiczenia duchowego związanego z tematem dnia.

Mały wieczernik modlitwy

– zaproszenie do krótkiej osobistej modlitwy.

Zabierz Słowo

– zaproszenie do nieustannego rozważania w sercu wybranego fragmentu z danego dnia.

Coś na potem

– niektóre dni zawierają wskazówki praktyczne dotyczące tego, jak żyć na co dzień treścią rozważań danego dnia.

 

8 września to wyjątkowy dzień, bo to nie tylko urodziny Matki Bożej,
ale także rocznica Jej objawień w Gietrzwałdzie. Dlatego organizatorzy rekolekcji
wybrali ten dzień na rozpoczęcie 33-dniowych rekolekcji, które mają nas
prowadzić do bliskości z Maryją i całkowitego oddania się Jezusowi przez Jej ręce.

(33-dniowe rekolekcje można oczywiście rozpocząć w dowolnym terminie).
AKT POŚWIĘCENIA SIĘ
NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
W JEDNOŚCI Z SERCEM JEZUSA
(po 33-dniowym przygotowaniu)
więcej
Przygotowanie do aktu oddania:

Po duchowym 33-dniowym przygotowaniu następuje akt oddania.
Aby go dobrze i w pełni przeżyć - przygotuj to, co ważne:

1.Sprawdź, czy masz cały akt oddania spisany własnoręcznie (robiliśmy to podczas ostatnich dni rekolekcji).

Cały akt oddania brzmi następująco:

“Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie,
Matko Jezusa, Matko Kościoła i moja Matko, Królowo Polski i świata,
Ja………………………………….,
uznając swoją słabość i grzeszność
odnawiam i potwierdzam przymierze Chrztu świętego.
Wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł.

W Twojej obecności Maryjo - wyznaję dziś wiarę
w Jezusa Chrystusa - mojego jedynego Pana i Zbawiciela
Uznając testament z Krzyża: “Oto Matka twoja”,
przyjmuję dziś Ciebie Maryjo za moją Matkę i Królową.

Maryjo! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa i mocą Jego Miłości -
poświęcam się całkowicie Twojemu Niepokalanemu Sercu:
oddaję Ci całkowicie ciało i duszę swoją, moje serce i moją wolę,
moją pamięć i mój rozum, wszystkie myśli i pragnienia,
całe moje życie i moją działalność,
całą moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość,
mój czas i moje decyzje oraz wszystkie moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne,
nawet wartość dobrych moich uczynków,
pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną
i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy,
dla wypełnienia woli Ojca, dla spełnienia pragnień Jezusa,
dla radości i chwały Ducha Świętego oraz z miłości ku Tobie
i dla ratowania dusz braci i sióstr naszych. Amen.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc Wspomożycielko wiernych, by moje serce, moja rodzina,
parafia, Ojczyzna i cały świat
- stały się rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i Twoim.

Maryjo, moja Matko i Królowo - chcę, abyś mogła żyć,
działać i kochać we mnie i przeze mnie. Amen.”

2.Przygotuj świecę. (zapalona świeca symbolizuje odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego).

3.Jeśli akt oddania przeżywasz w domu - przygotuj miejsce, w którym ustawisz Krzyż oraz wizerunek Matki Bożej - przed którymi odmówisz akt oddania.

4.Ubierz się odświętnie - aby podkreślić uroczysty charakter wydarzenia, jakim jest akt oddania.

5.Jeśli masz taką możliwość - przygotuj się do tego, aby po oddaniu się - świętować to wydarzenie w gronie swoich najbliższych. Świętowanie wyraża naszą radość i wdzięczność za łaskę, której doświadczyliśmy.

Przebieg aktu oddania

1.Rozpocznij krótką modlitwą - może to być jakaś pieśń lub np. Litania Loretańska.

2.Odczytaj powoli akt oddania, wczuwając się sercem w każde ze zdań.

3.Po odczytaniu aktu - podpisz się pod nim.

4.Podziękuj Panu Bogu, uwielbiając Go modlitwą lub śpiewem. Może to być pieśń wyrażająca wdzięczność (np. Te Deum) lub np. odmówienie trzykrotnie: “Chwała Ojcu…”.

5.Kiedy nadarzy się ku temu sposobność - poproś kapłana o podpisanie Twojego aktu (można wtedy przed kapłanem raz jeszcze go wypowiedzieć). Podpis kapłana jest znakiem jedności z Kościołem oraz wyraża posłuszeństwo i pokorę, które są głównymi cnotami Matki Bożej.

Akt oddania przeżywany we wspólnocie parafialnej

Jeżeli rekolekcje odbywały się we wspólnocie - akt oddania może zostać przeżyty wspólnotowo - w postaci spotkania fizycznego (z zachowaniem obowiązujących przepisów) lub w postaci transmisji online.

Przebieg aktu wygląda wtedy tak samo:

1.Kapłan przewodniczy i prowadzi modlitwę wstępną (można ją ubogacić krótką nauką do wiernych).

2.Kapłan zapowiada odczytanie oraz intonuje słowa aktu.

3.Kapłan zachęca i przypomina, aby wszyscy uczestnicy podpisali swój akt (podczas aktów składanych w ramach spotkań fizycznych - podpisanie aktu odbywa się najczęściej na ołtarzu, w obecności Najświętszego Sakramentu).

4.Kapłan prowadzi modlitwę dziękczynną lub krótkie uwielbienie.

Jeżeli akt odbywa się w połączeniu z Eucharystią - może być wypowiedziany w ramach homilii lub bezpośrednio po zakończeniu Mszy Świętej.

Kolejne dni


Organizatorzy: