logo
Od 8 września do 10 października
trwają ogólnopolskie 33-dniowe rekolekcje.
Jest to przygotowanie
do całkowitego oddania się Matce Bożej,
a za Jej pośrednictwem – Panu Jezusowi.
więcej

Tę drogę duchową polecali i osobiście praktykowali wszyscy papieże XX wieku.
Rekolekcje zostały zorganizowane i przygotowane przez Fundację Tota Tua
oraz redakcję „Miłujcie się!” i są oparte na Traktacie o prawdziwym nabożeństwie
do Najświętszej Maryi Panny  świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort.
Po duchowym 33-dniowym rekolekcyjnym przygotowaniu następuje
AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
W JEDNOŚCI Z SERCEM JEZUSA.

Dzięki uprzejmości organizatorów na naszej stronie codziennie będą się ukazywały kolejne rozważania rekolekcyjne – medytacja na dany dzień w formie wideo oraz audio (mp3).

Dodatkowo codziennie o godzinie 20.00 będzie transmisja na żywo związana z rekolekcjami. Podejmijmy drogę do oddania się Panu Jezusowi i Matce Bożej. Zachęćmy bliskich.

   
Jak owocnie przeżyć te rekolekcje?
- kilka praktycznych wskazówek
od organizatorów rekolekcji.

Przed rozpoczęciem rozważania:
Wycisz swój umysł i swoje serce. Duchowe wyciszenie jest naszą otwartością na łaskę.
Modlitwę do Ducha Świętego postaraj się odmówić spokojnie i powoli,
wczuwając się sercem w każde ze zdań.

Każdy dzień rekolekcyjny składa się z następujących elementów:

Modlitwa do Ducha Świętego

– owocność każdych rekolekcji zależy przede wszystkich od Ducha Świętego
i naszej otwartości na Jego działanie. Jedną z głównych myśli świętego Ludwika jest to,
że to Duch Święty prowadzi nas do Serca Maryi, które jest Jego królestwem.
Dlatego oddanie się Maryi jest niczym innym, jak szczególną łaską Ducha Świętego.

Rozważanie dnia

– krótkie wprowadzenie w temat dnia.

Lektura duchowa

– nauczanie św. Ludwika, bł. ojca Chaminade, dokumenty Kościoła
oraz zapiski z dzienników Alicji Lenczewskiej.

Światło Matki Bożej

– przesłanie z Fatimy, z innych objawień Matki Bożej
lub doświadczenie maryjnych świętych i mistyków.

Światło Słowa

– krótki fragment Słowa Bożego.

Wezwanie dnia

– zaproszenie do krótkiego ćwiczenia duchowego związanego z tematem dnia.

Mały wieczernik modlitwy

– zaproszenie do krótkiej osobistej modlitwy.

Zabierz Słowo

– zaproszenie do nieustannego rozważania w sercu wybranego fragmentu z danego dnia.

Coś na potem

– niektóre dni zawierają wskazówki praktyczne dotyczące tego, jak żyć na co dzień treścią rozważań danego dnia.

 

8 września to wyjątkowy dzień, bo to nie tylko urodziny Matki Bożej,
ale także rocznica Jej objawień w Gietrzwałdzie. Dlatego organizatorzy rekolekcji
wybrali ten dzień na rozpoczęcie 33-dniowych rekolekcji, które mają nas
prowadzić do bliskości z Maryją i całkowitego oddania się Jezusowi przez Jej ręce.

(33-dniowe rekolekcje można oczywiście rozpocząć w dowolnym terminie).

26 września, dziewiętnasty dzień rekolekcji

Transmisja

Zapraszamy
na transmisję na żywo
dziś o 2000.

Modlitwy i rozważania

Modlitwy i rozważania na dzień 19


Organizatorzy: