logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Niestrudzony orędownik nienarodzonych

Środa, 22 października 2014 (20:52)

Aktualizacja: 23 października 2014 (14:13)

W najnowszym odcinku wideobloga pro-life dr inż. Antoni Zięba przypomina ogromny wkład bł. ks. Jerzego Popiełuszki w obronę życia nienarodzonych dzieci.

W swoim nauczaniu ks. Jerzy apelował o ofiarną służbę cierpiącemu człowiekowi i ratowanie życia nienarodzonych dzieci. Zdecydowanie domagał się prawa do życia dla każdego poczętego dziecka, modlił się w tej intencji, a także organizował pomoc dla samotnych matek.

Na pogrzebie ks. Popiełuszki dr Marian Jabłoński, który przemawiał w imieniu pracowników służby zdrowia, wezwał zgromadzone tam rzesze Polaków do tego, aby przy trumnie kapłana męczennika przyrzekli jeszcze raz, że będą bronić życia nienarodzonych. Obecni z ogromnym entuzjazmem odpowiedzieli „przyrzekamy” i tym samym zobowiązali się wypełniać powierzone im zadanie.

Z kolei 23 kwietnia 1990 r., w dniu imienin ks. Jerzego, na drugim Krajowym Zjeździe „Solidarności” przyjęto uchwałę o ochronie życia ludzkiego od chwili poczęcia. Jak określili związkowcy, był to wyjątkowy prezent imieninowy dla tego niezłomnego kapłana, który był inicjatorem ruchu obrony życia w Polsce. Co ciekawe, niedługo później w środowisku medycznym nastąpiły pozytywne zmiany – uchwalono nowy kodeks etyki lekarskiej, który zakładał ochronę życia od poczęcia, kliniki oraz większość szpitali odmówiły wykonywania zbrodni aborcji, podjęto także wspólne stanowisko, że lekarz ma leczyć, a nie zabijać.

– Polskie sukcesy wzbudzają podziw wśród liderów obrony życia. Nasz kraj jest pierwszy w świecie, który w warunkach demokracji odrzucił zbrodniczą ustawę aborcyjną i uchwalił prawo chroniące nienarodzonych. Ten ogromny postęp w budowaniu cywilizacji życia to owoc modlitwy, cierpień i wytrwałej pracy tysięcy polskich kapłanów i świeckich. Zapewne to ofiara życia bł. ks. Jerzego Popiełuszki wyjednała nam u wszechmocnego Boga, Dawcy Życia, ten ogrom łask związany z dziełem obrony życia nienarodzonych – mówi dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

„Zadaniem Kościoła jest nie tylko teoretyczne głoszenie świętości życia, prawa do życia dla nienarodzonych, ale także praktyczna obrona tego prawa. Istnieje pilna potrzeba podejmowania konkretnych inicjatyw mających na celu udzielenie pomocy samotnym matkom, dziewczętom w ciąży, które wahają się, czy urodzić dziecko. Trzeba się modlić, aby każde poczęte dziecko mogło być dzieckiem z radością oczekiwanym” – to słowa bł. ks. Popiełuszki, który zawsze odważnie stawał w obronie prawdy i życia.

– Apeluję do Polaków, aby w nadchodzących wyborach samorządowych wybierali tylko te ugrupowania i te osoby, które zdecydowanie opowiadają się przeciw in vitro, przeciw aborcji, przeciw seksualizacji naszych dzieci i młodzieży. Z kolei młodzież ze szkół ponadpodstawowych zapraszam do jedenastej edycji konkursu na temat obrony życia, konkursu o nagrodę bł. ks. Jerzego Popiełuszki – mówi dr inż. Zięba. Szczegóły na temat konkursu można znaleźć na stronie pro-life.pl.

Wideoblog można obejrzeć TUTAJ.

MPA

NaszDziennik.pl