logo
logo

Mapa szlaku. Zdjęcie: fkw.edu.pl/ Internet

Lublin upomniał się o Żołnierzy Wyklętych

Sobota, 1 listopada 2014 (06:14)

Aktualizacja: Sobota, 1 listopada 2014 (06:14)

Mieszkańcy Lublina chcą, aby w ich mieście powstał „Szlak pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Dali temu wyraz w głosowaniu na projekty, które zostaną zrealizowane w ramach funduszu z budżetu obywatelskiego. Dzięki tym głosom w przyszłym roku powstanie specjalna ścieżka edukacyjna dotycząca żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.

W Lublinie powstanie „Szlak pamięci Żołnierzy Wyklętych”, na który z budżetu obywatelskiego przeznaczone zostanie 85 tys. złotych.

Projekt ten zakłada powstanie ścieżki edukacyjnej, która obejmie 14 miejsc pamięci poświęconych żołnierzom Wojska Polskiego z Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej i innych formacji Polskiego Państwa Podziemnego, walczących z okupantem sowieckim o niepodległość Polski po II wojnie światowej.

W samym centrum Lublina znajduje się kilkanaście tablic pamiątkowych w miejscach, gdzie były katownie i areszty NKWD, UB i MO, w których przetrzymywano, torturowano i mordowano mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny. Wszystkie miejsca zostaną połączone w jedną ścieżkę edukacyjną, z tablicami informacyjnymi. Ścieżka zostanie opisana w przewodniku, rozesłanym do wszystkich szkół na terenie Lublina, wzbogacając ofertę edukacyjną, wychowawczą i turystyczną miasta.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że bardzo wiele rodzin z Lubelszczyzny było zaangażowanych w walkę z terrorem sowieckim i „do tej pory Ci bohaterowie nie zostali upamiętnieni w zbiorowej pamięci w sposób ułatwiający zdobywanie wiedzy o nich i ich czynach, w sposób dostosowany do funkcjonowania społeczności szkolnych”. Jak wyjaśniają pomysłodawcy, integralnym elementem szlaku będzie przewodnik, który ma dokładnie opisywać każde miejsce pamięci na trasie i pomóc nauczycielom historii w opracowywaniu i omawianiu lubelskich miejsc pamięci poświęconych Żołnierzom Wyklętym.

„Szlak pamięci przywróci choć w części pamięć o naszych przodkach i pomoże w edukacji historycznej, obywatelskiej i patriotycznej prowadzonej wśród młodzieży szkolnej. Szlak wzbogaci także ofertę turystyczną i kulturalną Miasta Lublin” – czytamy w projekcie.

Szlak obejmie następujące miejsca pamięci:

1. Zamek Lubelski – więzienie i areszt NKWD, tablice pamiątkowe przy wejściu do Zamku.

2. Pomnik zgrupowania mjr. cc H. Dekutowskiego ps. „Zapora” na placu Zamkowym.

3. Areszt i siedziba NKWD przy ul. Czwartek.

4. Zbiorowa mogiła i pomnik pomordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954 oraz groby Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu przy ul. Unickiej.

5. Tablica poświęcona kpt. Mieczysławowi Pazderskiemu ps. „Szary” w kościele pw. św. Eliasza Proroka przy ul. Biernackiego 9A, tablica pamiątkowa.

6. Areszt i siedziba NKWD i UB przy ul. Świętoduskiej 16, tablica pamiątkowa.

7. Areszt NKWD, UB i MO przy ul. Krakowskie Przedmieście 47, róg Ewangelickiej, tablica pamiątkowa.

8. Areszt UB i NKWD, ul. Krótka 4, tablica pamiątkowa.

9. Areszt NKWD, UB, MO przy ul. Szopena 7, tablica pamiątkowa.

10. Areszt NKWD, UB, MO przy ul. Szopena 18, tablica pamiątkowa.

11. Pomnik mjr. cc H. Dekutowskiego ps. „Zapora” przy Gimnazjum nr 9, ul. Lipowa 25

12. Groby Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu przy ul. Lipowej, w szczególności: ks. bp. Henryka Strąkowskiego, Aliny Blaszyńskiej, Ludwika von Kleista, Ludgera Zarychty, Henryka i Krystyny Staszewskich, Haliopa, Stanisława Kucharskiego ps. „Krzemień”.

13. Muzeum Lubelskie, Oddział Martyrologii pod Zegarem, ul. Uniwersytecka 1 – więzienie i areszt NKWD i UB.

14. Muzeum na Majdanku – obóz filtracyjny NKWD i UB dla żołnierzy NSZ, AK i WiN.

Marta Milczarska

NaszDziennik.pl