logo
logo
 

Dr Wojciech Muszyński

"Dwójmyślenie" o NSZ

Wtorek, 25 września 2012 (06:09)

Dzieje Narodowych Sił Zbrojnych były wielkim narodowym mitem w czasach PRL. Dla części opozycji demokratycznej historia tej organizacji, uznawanej nie bez racji za najbardziej antykomunistyczną formację polskiego podziemia niepodległościowego, była natchnieniem do walki o wolność. Z kolei propagandziści PRL, z pomocą lewicowo-liberalnej części opozycji, wszelkimi sposobami usiłowali zohydzać NSZ i ich żołnierzy.

Obie te narracje przez lata, także już w III RP, funkcjonowały równolegle, przyczyniając się do powstawania zamętu w umysłach ludzi. Skutkiem tego rodzaju "rozszczepienia" pamięci była wypowiedź wysokiej rangi urzędnika państwowego pełniącego funkcję w jednym z "solidarnościowych" rządów na początku lat 90., który ośmielił się porównać NSZ do band UPA i Wehrwolfu. To skandaliczne wystąpienie nie spotkało się wówczas z żadnym odzewem - nikomu nie przyszło na myśl, aby publicznie uświadomić autorowi niestosowność tego rodzaju porównań.

Obecnie temat NSZ, jak i całego podziemia narodowego, które z bronią w ręku stawiło opór okupantom niemieckiemu i sowieckiemu, należy do poważnych problemów, z którymi polska historiografia nie może sobie poradzić. W dalszym ciągu utrzymuje się odziedziczony po PRL stan "dwójmyślenia". Nie ma już co prawda potrzeby odkłamywania historii NSZ, dysponujemy bowiem dużą liczbą poważnych opracowań naukowych (także autorstwa historyków związanych z IPN), które jednoznacznie stwierdzają, że żołnierze NSZ wielce zasłużyli się w walce o wolną i niepodległą Polskę. Trudność polega jednak na tym, że ustalenia historyków z trudem torują sobie drogę do świadomości społeczeństwa, które przez dziesięciolecia poddawane było propagandowemu praniu mózgu.

Cały czas również pojawiają się wypowiedzi różnego rodzaju celebrytów i pseudospecjalistów, z reguły niebędących profesjonalnymi badaczami, którzy z przyczyn politycznych i ideologicznych starają się rehabilitować komunistyczne kłamstwa o "bandytach i antysemitach z NSZ". Osoby te, niestety, mogą liczyć na życzliwość tabloidowych mediów, które nagłaśniają podobne ekscesy, szukając taniej sensacji.

Dlatego tak ważne były odbywające się w zeszłym tygodniu obchody 70. rocznicy powstania NSZ - uroczystości mające oprawę państwową, w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego, w których uczestniczyli też licznie przedstawiciele władz. Tylko tego rodzaju wydarzenia i oficjalne stanowisko władz polskich, wyrażone w obecności ich funkcjonariuszy, może spowodować, że podobnie jak w przypadku kłamstw o "polskich obozach koncentracyjnych", także fałszowanie historii NSZ i innych formacji podziemia niepodległościowego spotka się z właściwym przeciwdziałaniem.

Trzeba wierzyć, że powołane do tego instytucje, takie jak IPN, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa czy Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych będą w przyszłości odpowiednio i szybko reagować na próby fałszowania najnowszej historii Polski, w tym także historii NSZ. Warto też, aby w tego rodzaju działaniach uczestniczyły organizacje społeczne i zwykli ludzie, którzy np. zwrócą szczególną uwagę na programy szkolne, aby we właściwy sposób ukazywały najnowszą historię młodemu pokoleniu.


Autor jest redaktorem naczelnym kwartalnika historycznego „Glaukopis”, specjalizuje się w historii najnowszej.

Dr Wojciech Muszyński

Nasz Dziennik