logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Tak się ściga, od 2008 roku, korupcję w Sądzie Najwyższym!

Sobota, 4 kwietnia 2015 (08:35)

Aktualizacja: Sobota, 4 kwietnia 2015 (10:52)

Najnowszy wpis mec. Janusza Wojciechowskiego na BlogAiD.

Trochę wolniej, konie! Dokąd rwiecie cwałem? Przedawnienie za wami nie nadąży...

 

Namolni senatorowie Prawa i Sprawiedliwości dopytują się uparcie Prokuratora Generalnego, co ze śledztwem o podejrzenie korupcji w Sądzie Najwyższym? W 2008 roku CBA pod kierownictwem Mariusza Kamińskiego dostarczyło prokuraturze nagrania kompromitujących rozmów orłów Temidy – i co dalej? – pytają senatorowie.

19 maja ubiegłego roku Prokurator Generalny odpowiada:

PG III Dsn 12/10

...postępowanie przygotowawcze Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku o sygnaturze Ap V Ds. 8/13, którego ono dotyczy, prowadzone jest w sprawie powoływania się, w okresie od 22 grudnia 2008 r. do 14 października 2009 r. na wpływy w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu oraz w Sądzie Najwyższym i podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu korzystnych dla ustalonej osoby orzeczeń sądowych w sprawie o sygnaturze akt I C 247/08 Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydział I Cywilny, w zamian za korzyści majątkowe i obietnice ich udzielenia (przestępstwo z art. 230 § 1 kk) oraz podjęcia się, w zamian za korzyść majątkową w kwocie 100 tys. zł, pośrednictwa w załatwieniu sprawy polegającej na wszczęciu w Prokuraturze Rejonowej postępowania przygotowawczego z zawiadomienia Jana W. oraz zastosowaniu wobec podejrzanego w tym postępowaniu zabezpieczenia majątkowego na prawie własności nieruchomości, przy powoływaniu się na rzekome wpływy w tej jednostce organizacyjnej prokuratury (przestępstwo z art. 230 § 1 kk), a także udzielania oraz obietnicy udzielenia korzyści majątkowej w kwocie 100 tys. zł w zamian za pośrednictwo polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na prokuratora poprzez udzielenie mu korzyści majątkowej w nieustalonej kwocie pieniędzy, w związku z pełnieniem przezeń funkcji publicznej (przestępstwo z art. 230 a § 1 kk i art. 229 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk);

Nadto w śledztwie wyjaśniane jest także podejrzenie przyjęcia przez prokuratora wspomnianej korzyści majątkowej w nieustalonej kwocie oraz jej obietnicy w związku z pełnieniem funkcji Prokuratora Rejonowego za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa oraz wątek dotyczący powoływania się na wpływy w Urzędzie Miasta Wrocławia i podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu przekwalifikowania przeznaczenia nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Melioranckiej, w zamian za korzyści majątkowe i obietnice ich udzielenia.

Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie nadal jest w toku, albowiem ilość i charakter zgromadzonego w nim materiału dowodowego – w większości o charakterze niejawnym – powoduje konieczność stałego jego analizowania pod kątem możliwości procesowego wykorzystania i oceny jego wartości dowodowej.

Między innymi na podstawie tychże analiz skierowano do sądu wniosek dotyczący możliwości i dozwolonego zakresu wykorzystania części materiału dowodowego. Do chwili obecnej sąd nie rozpoznał jeszcze tego wniosku.

Po wydaniu przez sąd oczekiwanej decyzji kontynuowane będą czynności uzależnione od treści tego orzeczenia. Niezależnie od tego trwa weryfikacja zebranego materiału dowodowego.

Przedmiotowe śledztwo zostało ostatnio przedłużone decyzją Zastępcy Prokuratora Generalnego do dnia 30 czerwca 2014 r.

Nadmieniam, że postępowanie to od początku jego trwania pozostaje w zwierzchnim nadzorze służbowym Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej.

Z poważaniem, Andrzej Seremet

 

Minął czerwiec, minął wrzesień, znów październik i ta jesień...

 

Upierdliwi (bo tylko tak ich można nazwać) senatorowie Prawa i Sprawiedliwości pytają znowu – toczy się to śledztwo czy też przewróciło się i leży?

Prokurator Generalny 7 stycznia 2015 r. odpowiada:

PG III Dsn 12/10

W odpowiedzi na pismo... uzupełniając jednocześnie moją wcześniejszą informację z dnia 19 maja 2014 r., uprzejmie wyjaśniam, iż postępowanie przygotowawcze Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku o sygnaturze Ap V Ds. 8/13, prowadzone w sprawie powoływania się na wpływy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu oraz w Sądzie Najwyższym nie mogło być do chwili obecnej zakończone z powodów od prokuratury niezależnych.

Przyczyną takiego stanu rzeczy był prawie roczny brak dostępu do niejawnych akt tej sprawy, pozostających aż do 4 listopada 2014 r. nieprzerwanie w dyspozycji sądów rozpoznających wniosek prokuratury o wyrażenie zgody na procesowe wykorzystanie materiałów kontroli operacyjnej. [Ruski rok Sąd Najwyższy zastanawiał się nad udzieleniem zgody na wykorzystanie materiałów w sprawie kolegów – uwaga moja, JW].

Aktualnie, po zwrocie przez sąd w dniu 4 listopada 2014 r. akt sprawy, prokuratorzy prowadzący postępowanie już bez przeszkód, ze wzmożoną intensywnością realizują czynności dowodowe, a okres trwania przedmiotowego śledztwa został ostatnio przedłużony przez Zastępcę Prokuratora Generalnego do dnia 28 czerwca 2015 r.

Uprzejmie informuję, że przedmiotowe postępowanie toczy się „w sprawie” i żadnej osobie nie przedstawiono zarzutu popełnienia przestępstwa. Śledztwo pozostaje nadal w zwierzchnim nadzorze służbowym Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej.

W chwili obecnej nie ma możliwości określenia terminu zakończenia postępowania.

 

Do 28 czerwca... i znów minie czerwiec, minie wrzesień...

Zarzutów nikomu nie przedstawiono, śledztwo trwa, ze wzmożoną intensywnością...

Chciałoby się powiedzieć, za Wysockim – trochę wolniej, konie! Dokąd rwiecie cwałem?

Jeszcze, nie daj Boże, uciekniecie przed przedawnieniem, a to już tylko trzy lata...

 

Wpis dostępny na blogAID

Mec. Janusz Wojciechowski

Były prezes NIK, europoseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

NaszDziennik.pl