logo
logo

Zdjęcie: R. Sobkowicz/ Nasz Dziennik

List otwarty polskich naukowców

Wtorek, 30 października 2012 (12:21)

Poznań, dnia 29.10.2012 r.

 

List otwarty

 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik

 

Przekazany KAI w dniu 18.10.2012 r. list otwarty pana profesora dr. hab. med. Stanisława Lufta do Jego Ekscelencji przeczytaliśmy ze smutkiem. Dowiedzieliśmy się w nim m.in. o rzekomo „bardzo groźnych zjawiskach w polskim Kościele”. Mają one być związane „z działalnością części mediów katolickich, którym Ojciec Rydzyk patronuje”. Jest to poważne oskarżenie kapłana, który od wielu lat ciężko, w zawsze niesprzyjających warunkach pełni zaszczytną misję Kościoła i służy z wielkim poświęceniem, jak bohaterski żołnierz Ojczyźnie. Paradoksalnie to brzmi, ale za wszystko spotyka się ojciec dr Tadeusz Rydzyk z ogromną niewdzięcznością. Jest często prześladowany. Wiele spraw o naruszenia jego dobrego imienia mógłby wygrać w sądzie, ale zgodnie z zasadami chrześcijaństwa nie czyni tego.

Warto przypomnieć to, że ojcu Tadeuszowi Rydzykowi i powstałemu z jego inicjatywy „Radiu Maryja” pobłogosławił Papież Jan Paweł II. Życzliwie do działalności tego Radia odnosi się też obecny Papież Benedykt XVI.

Dzisiaj sytuacja nasza, polskich katolików, jest taka, że jesteśmy zmuszeni przez różne niesprzyjające okoliczności, w obronie wiary i wartości narodowych,  wychodzić na ulicę. Tak nam nakazuje sumienie, taki jest wymóg chwili. Wielomilionowa rzesza katolików nie może przejść do porządku dziennego w upokarzaniu naszej Ojczyzny, naszych praw obywatelskich, wolności słowa, w tym prawa do istnienia swobodnej działalności mediów katolickich, w szczególności zaś Radia Maryja i Telewizji Trwam. W państwie, które określa się jako demokratyczne, wrogie w stosunku do tych mediów działanie władz jest oceniane nie tylko w Polsce, ale też szeroko poza jej granicami jako zjawisko kuriozalne. Wstyd, że ma to miejsce. Prosimy zatem w każdym miejscu i w różnych okolicznościach Boga i Matkę Chrystusa, żeby ta zła wola ustąpiła.

Wielce przesadzone jest wmawianie społeczeństwu nienawiści ze strony Kościoła i katolików w stosunku do innych. Zbudowany na Opoce Piotrowej Kościół, tak często prześladowany, głosi m.in. miłość bliźniego, jest otwarty dla wszystkich ludzi dobrej woli. Niepotrzebne jest mu „nowe otwarcie” polegające na kompromisach moralnych. „Przyjdźcie do mnie wszyscy” mówi Jezus Chrystus, założyciel Kościoła po wsze czasy, „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” woła Sługa Boży Błogosławiony Jan Paweł II. Nowa ewangelizacja spełnia swoją funkcję, wzmacnia naszą wiarę i dowodzi, że Kościół rzymskokatolicki w Polsce mocno tkwi w życiu i pragnieniach naszego Narodu. Angażowanie się duchowieństwa w działalność społeczno-polityczną jest w chwili obecnej uzasadnione m.in. bogatym dorobkiem historycznym. Chwała mu za to. Jest ono zgodne z duchem społecznej nauki Kościoła. Poza tym kapłani są równoprawnymi obywatelami naszego państwa. Media katolickie są w każdym naszym domu miłym i prawdomównym głosem. Możemy się chlubić, że ten głos ma wsparcie z oczywistych racji większości hierarchów kościelnych.

Wszyscy walczymy obecnie z agresywnym, nietolerancyjnym ateizmem, neobolszewizmem. W Krzyżu widzimy zwycięstwo. Nikt nie zabroni katolikom popierać ugrupowań politycznych walczących o utrzymanie naszej wiary i naszej tożsamości narodowej. W tym wszystkim Radio Maryja i Telewizja Trwam są naszym naturalnym sprzymierzeńcem.

                        Łączymy wyrazy głębokiego szacunku

                        Szczęść Boże!

 

Doc. dr Olgierd Baehr,

Prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz,

Dr inż. Jerzy Frąckowiak,

Prof. dr hab. Edmund Kozal,

Prof. UAM dr hab. Andrzej Maciejewski,

Prof. dr hab. Jerzy Marcinek,

Prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał,

Prof. dr hab. Wojciech Stankowski,

Prof. dr hab. Kazimierz Stępczak,

Dr Łucja Łukaszewicz,

Prof. dr hab. Henryk Szydłowski,

Prof. dr hab. Zygmunt Zagórski.

Aktualizacja 30 października 2012 (13:45)

NaszDziennik.pl

Dodaj swoje poparcie

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie wprowadzonych danych przez SPES sp. z o. o., będącą administratorem danych osobowych, w celu ich publikacji na portalu internetowym www.naszdziennik.pl.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Żeligowskiego 16/20, 04-476 Warszawa). Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowew celu zamieszczenia Pani/Pana danych osobowych na portalu internetowym naszdziennik.pl pod listem otwartym polskich naukowców z dnia 29.10.2012 r. – o ile Pani/Pan wyrazi dobrowolną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas publikacji na portalu internetowym naszdziennik.pl listu otwartego polskich naukowców z dnia 29.10.2012 r. oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) w razie uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Opublikowanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest uzależnione od aktywowania linku, który zostanie wysłany przez Administratora na podany przez Panią/Pana adres poczty elektronicznej.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub pocztą elektroniczną na adres: admin@spes.com.pl