logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Andrzej Kulesza/ Nasz Dziennik

Ścigać za „polskie obozy zagłady”

Poniedziałek, 15 czerwca 2015 (13:36)

Najnowszy wpis dr. Jerzego Bukowskiego na blogAiD

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie popiera apel Teresy Adamczyk, córki jednego z uczestników pierwszej deportacji polskich więźniów do niemieckiego obozu śmierci Auschwitz z 14 czerwca 1940 roku, aby użycie terminu „polskie obozy zagłady”  było ścigane z urzędu.

Takie określenie często pojawia się w mediach na całym świecie, budując błędne przekonanie, że Polacy byli współsprawcami holokaustu, podczas gdy to właśnie nasi rodacy nieśli pomoc Żydom pomimo grożącej im za to kary śmierci ze strony niemieckich okupantów. Najwięcej przyznawanych przez jerozolimski Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem najwyższych izraelskich odznaczeń cywilnych przyznawanych nie-Żydom „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” posiadają obywatele II Rzeczypospolitej, a władze Polski Podziemnej z całą surowością karały tych, którzy wydawali Żydów Niemcom.

Pomimo to - jak powiedziała wczoraj, stojąc przy ścianie straceń na dziedzińcu bloku 11 w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz, Teresa Adamczyk - „jesteśmy świadkami kolejnych skandalicznych i niemających nic wspólnego z wiedzą i prawdą historyczną wypowiedzi osób publicznych, których głos dociera do milionów ludzi i wielu środowisk na całym świecie”, a wyczerpują one definicję kłamstwa oświęcimskiego.

Wzywamy organa ścigania RP, aby w każdym przypadku użycia kłamliwego i obraźliwego sformułowania „polskie obozy zagłady” rozpoczynały postępowanie prokuratorskie.

dr Jerzy Bukowski

rzecznik POKiN

           

 

 

Wpis dostępny na blogAID

Dr Jerzy Bukowski

Rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie

NaszDziennik.pl