logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Nowenna za senatorów

Środa, 1 lipca 2015 (01:19)

Aktualizacja: Środa, 1 lipca 2015 (13:25)

Podejmij wraz z obrońcami życia modlitwę o dary Ducha Świętego dla senatorów RP przed głosowaniem nad antyludzką ustawą o in vitro.

„Nasz Dziennik” przypomina, że w dniach 8-10 lipca w Senacie przewidziano dyskusje i głosowanie nad rządowym projektem ustawy „o leczeniu niepłodności”, która jest jedną z najbardziej liberalnych ustaw legalizujących in vitro.

– Ustawa, którą kłamliwie nazwano o leczeniu niepłodności, a która niepłodności w żaden sposób nie leczy, woła o pomstę do Nieba. Życie człowieka zostało zakwalifikowane jako przedmiot. Godność, wartość życia zostały zanegowane. Istota ludzka w pierwszych dniach swojego życia została zdefiniowana jako grupa komórek – ubolewa Ewa Kowalewska, prezes Forum Kobiet Polskich, jedna z inicjatorek modlitwy i postu za senatorów.

Dlatego obrońcy życia apelują, aby przed decyzją Senatu podjąć szczególną modlitwę i post w obronie życia – od 2 do 10 lipca wzywają do podjęcia nowenny do Ducha Świętego i Matki Bożej Królowej Polski o dary Ducha Świętego dla senatorów RP. 


Warunki nowenny

Uczestnicy nowenny każdego dnia zobowiązują się do:
• uważnego odczytania przed Bogiem imion i nazwisk
Senatorów RP,
• modlitwy Litanią do Ducha Świętego,
• odmówienia części Różańca Świętego (pięć tajemnic),
• odmówienia modlitwy ks. Piotra Skargi za Ojczyznę,
• zachowania wybranej formy postu,
• uczestniczenia we Mszy Świętej (w miarę możliwości).

Zgłoszenia udziału w nowennie można nadsyłać dziś do godziny 14.00 pod adresy e-mailowe: biuro@pro-life.pl lub zk.spotkania@gmail.com. W e-mailu należy podać imię i nazwisko oraz adres pocztowy.
Zgłoszenia można dokonać telefonicznie w godzinach 10.00-14.00 i 16.00-20.00 pod jednym z numerów:

503 771 229, 517 468 855 lub (12) 633 09 73.

 

Imienna lista senatorów RP

Łukasz Abgarowicz (PO)
Anna Aksamit (PO)
Tadeusz Arłukowicz (PO)
Mieczysław Augustyn (PO)
Grzegorz Bierecki (PiS)
Przemysław Błaszczyk (PiS)
Ryszard Bonisławski (PO)
Marek Borowski (Koło Senatorów Niezależnych)
Bogdan Borusewicz (PO)
Barbara Borys-Damięcka (PO)
Jerzy Chróścikowski (PiS)
Alicja Chybicka (PO)
Włodzimierz Cimoszewicz (Koło Senatorów Niezależnych)
Henryk Cioch (PiS)
Leszek Czarnobaj (PO)
Grzegorz Czelej (PiS)
Dorota Czudowska (PiS)
Wiesław Dobkowski (PiS)
Robert Dowhan (PO)
Jarosław Duda (PO)
Mieczysław Gil (PiS)
Witold Gintowt-Dziewałtowski (PO)
Stanisław Gogacz (PiS)
Stanisław Gorczyca (PO)
Ryszard Górecki (PO)
Maciej Grubski (PO)
Piotr Gruszczyński (PO)
Andrzej Grzyb (PO)
Helena Hatka (PO)
Stanisław Hodorowicz (PO)
Stanisław Iwan (PO)
Jan Maria Jackowski (PiS)
Kazimierz Jaworski ( Zjednoczona Prawica)
Stanisław Jurcewicz (PO)
Stanisław Karczewski (PiS)
Wiesław Kilian (PO)
Kazimierz Kleina (PO)
Bogdan Klich (PO)
Maciej Klima (PiS)
Izabela Kloc (PiS)
Ryszard Knosala (PO)
Andrzej Kobiak (PO)
Maria Koc (PiS)
Stanisław Kogut (PiS)
Marek Konopka (PO)
Tadeusz Kopeć (niezrz.)
Waldemar Kraska (PiS)
Kazimierz Kutz (Koło Senatorów Niezależnych)
Jarosław Lasecki (PO)
Jan Filip Libicki (PO)
Robert Mamątow (PiS)
Marek Martynowski (PiS)
Andrzej Matusiewicz (PiS)
Zbigniew Meres (PO)
Jan Michalski (PO)
Andrzej Misiołek (PO)
Andżelika Możdżanowska (PSL)
Rafał Muchacki (PO)
Ireneusz Niewiarowski (PO)
Jarosław Obremski (Koło Senatorów Niezależnych)
Norbert Obrycki (PO)
Andrzej Owczarek (PO)
Andrzej Pająk (PiS)
Maria Pańczyk-Pozdziej (PO)
Bohdan Paszkowski (PiS)
Andrzej Person (PO)
Bogdan Pęk (PiS)
Leszek Piechota (PO)
Józef Pinior (PO)
Aleksander Pociej (PO)
Marian Poślednik (PO)
Sławomir Preiss (PO)
Zdzisław Pupa (PiS)
Marek Rocki (PO)
Jadwiga Rotnicka (PO)
Jan Rulewski (PO)
Jarosław Rusiecki (PiS)
Czesław Ryszka (PiS)
Janina Sagatowska (PiS)
Janusz Sepioł (PO)
Michał Seweryński (PiS)
Witold Sitarz (PO)
Wojciech Skurkiewicz (PiS)
Krzysztof Słoń (PiS)
Andrzej Szewiński (PO)
Grażyna Sztark (PO)
Bogusław Śmigielski (PO)
Aleksander Świeykowski (PO)
Piotr Wach (PO)
Kazimierz Wiatr (PiS)
Edmund Wittbrodt (PO)
Grzegorz Wojciechowski (PiS)
Michał Wojtczak (PO)
Jan Wyrowiński (PO)
Roman Zaborowski (PO)
Alicja Zając (PiS)
Józef Zając (PSL)
Adam Zdziebło (PO)
Piotr Zientarski (PO)
Marek Ziółkowski (PO)

Litania do Ducha Świętego

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu

Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie chrztu świętego, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas umocniłeś w sakramencie bierzmowania, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.

Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty.
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty.
Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty.
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty.
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty.

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha. Módlmy się:

Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.

Modlitwa za Ojczyznę Sługi Bożego ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Sługo Boży, ks. Piotrze Skargo, módl się za nami!

Nasz Dziennik