logo
logo

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Gdzie Cię doniesiemy, Polsko?

Czwartek, 12 listopada 2015 (19:57)

Wystąpienie marszałka seniora Sejmu RP Kornela Morawieckiego podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu VIII kadencji

Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich słuchaczy Panu Prezydentowi za to patriotyczne, demokratyczne wspomożenie. Bardzo Panu Prezydentowi dziękujemy.

Niosę Ciebie, Polsko, jak żagiew, jak płomienie, Gdzie Cię doniosę – nie wiem.

To słowa z podziemia, autor nieznany. Po latach osiemdziesiątych donieśliśmy Polskę do naszych dni.

Panie Prezydencie, Wysoki Sejmie, Drodzy Rodacy!

Niesiemy Ciebie, Polsko, jak żagiew, jak płomienie. Gdzie Cię doniesiemy?

My, Polacy, jesteśmy wielkim, dumnym Narodem. Mamy przeszłość wielką. Jesteśmy Narodem z pokoleń przed nami w pokolenia, które przyjdą po nas. Jesteśmy cząstką dziejów. Rośliśmy z chrześcijańskiego, z europejskiego ducha, z naszej mowy i kultury, z umiłowania wolności, z pracy i walki o niepodległość, z fenomenu „Solidarności”.

Wspólnym głosem

Nam, posłom, przypadł zaszczytreprezentowania obywateli: tych, którzy poparli obecne tu, w Sejmie, ugrupowania, także tych, których głosy nie zostały uwzględnione, a także tych, którzy nie poszli do wyborów. Mamy obowiązek mówić wspólnym głosem. Mamy obowiązek,spierając się, dochodzić do porozumienia i służyć Polsce, służyć wszystkim obywatelom. Taka jest nasza wielka odpowiedzialność i nasze wyzwanie.

Czy prawo stanowione przez Sejm obecnej kadencji pomoże Polsce? Potrafi poprawić dolę mieszkańców naszego kraju? Czy biednych uda się wyrwać z biedy? Czy da perspektywę ambitnym, pracowitym i zdolnym? Czy przywróci cześć bohaterom „Solidarności”?

Na co dzień widzimy bezprawie, draństwo i rozpacz. Rządzą ci, co mają pieniądze i siłę. Ludziom potrzeba uczestnictwa, możliwości wypowiadania się, decydowania o sobie, o kraju. Takie są nasze cele, takie będą nasze czyny.

Tu, z tej trybuny, padło przed laty dramatyczne pytanie: „Czyja jest Polska?”. Ale jest jeszcze bardziej doniosłe pytanie, bardziej ważne: „Kogo jest Polska?”.

Jesteśmy potrzebni

Żyjemy nie tylko dla siebie. Żyjemy i umieramy dla innych. Polska ma rosnąć, ma rozwijać się nie tylko dla Polaków. Jesteśmy potrzebni. Jesteśmy potrzebnisąsiadom, światu, mamy łączyć zachód Europy z jej wschodem.

My razem jesteśmy waż- niejsi niż każdy z osobna. Ponad nami są wartości: dobro i prawda,wolność isprawiedliwość. Nad nimi jest poczucie sensu naszego indywidualnego życia i naszego narodowego trwania. Sensu tożsamego z niepojętym Bogiem.

Polacy nieraz, przydając się sobie, przydawali się innym. Tak było w 1920 roku, tak było podczas II wojny światowej, podczas walki i męczeństwa, które nasz Naród wycierpiał, tak było w zrywie „Solidarności”. Przydaliśmy się Europie. Przyczyniliśmy się do pokonania totalitaryzmu. Mieliśmy swój udział w kształtowaniu mapy Europy. Ale po Okrągłym Stole zabrakło nam odwagi, wyobraźni i oryginalności.

Nowy podział władzy

Marzy mi się, marzy mi się, żebyśmy w tym parlamencie, z udziałem całego społeczeństwa, zaproponowali Polsce i Europie nową, wielką konstytucję, na miarę XXI wieku. Konstytucję nie tylko praw, obowiązków, nie tylko wolności. Konstytucję sensu. Powiemy w niej o wzajemnej solidarności: bogatych z biednymi, młodych ze starymi, zdrowych z chorymi, przedsiębiorców z pracownikami, Polaków w kraju z Polakami na obczyźnie. Powiemy o solidarności między ludźmi i narodami. Powiemy w konstytucji o nowym podziale władzy, uzupełniającym obecne,tradycyjne podziały. O koniecznej dziś separacji władzy politycznej, ekonomicznej i informacyjnej.

Przed laty nie zgadzaliśmy się na komunistyczną dominację polityki nad gospodarką i mediami. Dziś nie możemy zgadzać się na panowanie pieniądza nad polityką i nad prawdą. Czy potrafimy jak nasi praojcowie dać sobie i światu projekt na miarę Konstytucji 3 maja? Tego wam, parlamentarzystom, szanowni, i tego nam, rodacy, życzę. Prowadź nas, Polsko! Bardzo dziękuję.

Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.

Aktualizacja 12 listopada 2015 (21:38)

NaszDziennik.pl