logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: / Nasz Dziennik

Ofiaruj modlitwę za polityka

Sobota, 21 listopada 2015 (00:05)

Stając u progu politycznej zmiany, Polska potrzebuje wybitnych i odważnych przywódców. Nasza modlitwa to najskuteczniejsze wsparcie dla reprezentantów Narodu.

Do tej pory w odpowiedzi na apel „Naszego Dziennika” o modlitwę za prezydenta RP Andrzeja Dudę do kancelarii głowy państwa wpłynęło 6 tys. 446 deklaracji codziennej modlitwy, za które prezydent serdecznie dziękuje naszej redakcji.

„Z radością i wdzięcznością przyjąłem wiadomość, że na apel ’Naszego Dziennika’ o wysłanie pocztówek z deklaracją codziennej modlitwy w intencji Ojczyzny i Prezydenta RP odpowiedziały tysiące czytelników” – czytamy w liście prezydenta skierowanym na ręce uczestników akcji modlitewnej w intencji Ojczyzny i Prezydenta RP oraz naszej redakcji. „To piękna manifestacja miłości do Ojczyzny oraz świadectwo zrozumienia, jak ważnym i odpowiedzialnym zadaniem jest służba publiczna” – napisał prezydent Andrzej Duda.

Dziś wraz ze stowarzyszeniem CitizenGo zapraszamy Państwa do codziennej modlitwy w intencji prezydenta, ministrów, posłów i senatorów. Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, dyrektor polskiego oddziału CitizenGo, podkreśla, że nasza deklaracja modlitwy to sygnał dla polityka, że jego decyzje są dla nas ważne. Do polecania Bogu rządzących zachęcał wiernych już św. Paweł, wskazując na błogosławione owoce naszych próśb. „Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę” (1 Tm 2,1-2).

Każdy, kto pragnie włączyć się w akcję modlitewną, powinien wypełnić formularz na stronie http://zapolske.pl. 

Można również wysłać pocztą na adres redakcji deklarację modlitwy zamieszczoną na drugiej stronie „Naszego Dziennika”.

Tym, którzy zaangażują się w akcję, proponujemy, by codziennie w intencji Polski i polityków odmawiali jedną z modlitw za Ojczyznę. Treść modlitw jest dostępna na stronie internetowej http://zapolske.pl/. Opublikujemy je również w „Naszym Dzienniku” w poniedziałek, 23 listopada.

Barbara Zabrzeńska z Nowego Sącza, która włączyła się w modlitwę za prezydenta Andrzeja Dudę, podkreśla, że Polska wyjdzie z toczącego ją kłamstwa i brudu, jeżeli będziemy się wszyscy modlić. Gorąco i z wiarą, że Pan Bóg zwycięży.

– Cała Ojczyzna powinna trwać na modlitwie i zanosić wszystko do Pana Boga. To tylko złudzenia, że ktoś nas będzie bronił np. w UE. Nie ostaniemy się jako naród, jeśli zdradzimy prawdy Boże – zauważa pani Barbara.

Wspólnie z mężem modliła się jeszcze przed wyborami, głównie hymnem do Ducha Świętego, by prezydentem Polski został Andrzej Duda.

– Jest to dla mnie opatrznościowy człowiek. Samo to, że zwyciężył w Zesłanie Ducha Świętego, a zaprzysiężony został w Przemienienie Pańskie, to dla mnie czytelne znaki czasu – dodaje.

Pani Barbara wspomina, że sama przeżyła moment silnego zwrotu do Pana Boga w 1979 roku po słowach Ojca Świętego: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Wierzy, że teraz ta odnowa zaczyna się realizować. „Ufam, że z pomocą Bożej Opatrzności nie zawiodę zaufania, jakim obdarzyli mnie moi współobywatele” – napisał prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników akcji modlitewnej.

Wśród naszych Czytelników, którzy włączyli się w modlitwę, jest również Janina Budnik z Nowego Sącza.

– To bardzo dobra inicjatywa, dzięki której codziennie polecam Panu Bogu pana Andrzeja Dudę i Ojczyznę – wskazuje. – Ale na tym nie poprzestaję. Odmawiam też Różaniec i modlitwę do Ducha Świętego.

Pani Janina do modlitwy za prezydenta zachęciła też przyjaciół i znajomych. W sumie rozprowadziła 50 deklaracji, które trafiły do Kancelarii Prezydenta.

– Modlitwa jest konkretnym wsparciem polityków, którego chyba do tej pory było za mało – mówi Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, dyrektor polskiego oddziału CitizenGo. 

To przypomnienie, że świat polityki nie jest przestrzenią układów i interesów, ale troski o dobro wspólne. Politycy czekają na naszą modlitwę.

Karolina Goździewska

Nasz Dziennik