logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

EllaOne musi być wycofany

Piątek, 25 marca 2016 (19:37)

Apel Klubu Lekarzy Katolików przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła o wycofanie z rynku preparatu EllaOne, a także innych medykamentów mających działanie wczesnoporonne.

Warszawa, 17.03.2016 r.

 

Sz.P. Konstanty Radziwiłł

Minister Zdrowia Dyrektor Biura Politycznego

Ministra Zdrowia

e-mail: t.matynia@mz.gov.pl, gab-gm@mz.gov.pl

Do wiadomości: Podsekretarze Stanu Ministerstwa Zdrowia

 

Szanowny Panie Ministrze!

Mimo ponad 100 dni rządów Prawa i Sprawiedliwości Ministerstwo Zdrowia nie podjęło decyzji w sprawie wycofania z rynku preparatu EllaOne. Środowisko lekarskie, a także szerokie środowiska obrońców życia są tym faktem bardzo zaniepokojone. To dla nas sprawa priorytetowa.

Środek antykoncepcyjny o wielokrotnie wskazywanym działaniu wczesnoporonnym, octan uliprystalu, przeciwwskazany u kobiet, które podejrzewają ciążę, przeciwwskazany również u kobiet z niekontrolowaną astmą, został dopuszczony do obrotu przez poprzednie Ministerstwo Zdrowia. Była to decyzja ideologiczna i całkowicie nieodpowiedzialna. Sprawą bulwersującą, chociaż w istocie wtórną, jest dostępność tego specyfiku bez recepty dla dzieci powyżej 15. roku życia. Środek ten nie powinien być dostępny w ogóle.

Zwracamy się do Pana z wnioskiem o natychmiastowe ograniczenie jego dostępności, obecnie niewymagającej żadnej kontroli lekarskiej. Prosimy o podjęcie działań w celu całkowitego wycofania tego preparatu z rynku oraz preparatów o podobnym działaniu. Dostępność takich środków uderza w sens założeń prokreacyjnego programu zdrowotnego opracowywanego przez Ministerstwo Zdrowia. Z jednej strony propaguje się niszczenie płodności i rozwiązłość seksualną, z drugiej wydaje się publiczne środki na leczenie niepłodności.

Dostępność preparatu typu EllaOne prowadzi do demoralizacji młodzieży. Oferuje się jej środek, który stanowić ma remedium na konsekwencje nieodpowiedzialnych zachowań, do których jest ona zachęcana. Deprawacja dzieci i młodzieży prowadzi do tragicznych konsekwencji społecznych i zdrowotnych, także w perspektywie niszczenia ich przyszłych rodzin.

Pragniemy również zwrócić uwagę na fakt manipulacji opinią publiczną przez poprzedni rząd w sprawie rzekomego nakazu Komisji Europejskiej odnośnie do wprowadzenia ww. specyfiku. Sprawa została sprostowana, tj. żadnego nakazu nie było i okazało się, że rząd PO kłamał. (Rząd kłamał ws. pigułki ellaOne, http://gosc.pl/doc/2668491.Rzad-klamal-ws-pigulki-ellaOne).

Zwracamy jednak uwagę, że gdyby nawet taki nakaz był, priorytetem jest dla nas ocena skutków moralnych, społecznych i zdrowotnych, a nie ewentualne naciski polityczne. Polska jest krajem suwerennym.

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Z poważaniem

 Klub Lekarzy Katolików przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie Do wiadomości: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Naczelna Izba Lekarska, prasa, media

Tytuł pochodzi od redakcji.

Nasz Dziennik