logo
logo

Pod
patronatem „Naszego Dziennika”

zdjęcie

Zdjęcie: / -

Miejsce, gdzie wzrastała wiara Polaków

Niedziela, 3 kwietnia 2016 (22:16)

Z wojewodą świętokrzyskim Agatą Wojtyszek rozmawia Mariusz Kamieniecki

Pani Wojewodo, proszę powiedzieć, jakie intencje przyświecały organizatorom zakończonego wczoraj sympozjum „Dziedzictwo Świętego Krzyża. Sacrum – kultura – natura”?

– Podobnie jak w całym kraju, organizując sympozjum na Świętym Krzyżu, chcieliśmy uczcić 1050. rocznicę Chrztu Polski. Ponadto Święty Krzyż – miejsce kultu religijnego i najstarsze sanktuarium na ziemiach polskich, jest – można powiedzieć – sercem woj. świętokrzyskiego. Tu przed 80 przybyli Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, którzy w tym roku dodatkowo obchodzą 200. rocznicę istnienia zgromadzenia. Sympozjum w takim miejscu zorganizowane w jednym czasie miało niejako spinać te trzy ważne dla historii Polski wydarzenia. Sympozjum to wspólne przedsięwzięcie wojewody świętokrzyskiego, Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej ze Świętego Krzyża oraz Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Warto podkreślić, że Święty Krzyż znajduje się w pięknym miejscu, w otoczeniu Świętokrzyskiego Parku Narodowego, a więc kultura i natura są to nieodłączne elementy, które towarzyszą temu miejscu.

Jakie są Pani refleksje i który z licznych referatów wygłoszonych podczas sympozjum zwrócił Pani szczególną uwagę?

– Sympozjum zgromadziło m.in. historyków, przyrodników, duchownych i samorządowców. Trudno wybrać jeden referat, który chciałabym czy też mogłabym wyróżnić. Tak naprawdę każdy wykład był wyjątkowy. Począwszy od wystąpienia prof. dr. hab. Krzysztofa Brachy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który mówił o najstarszym dziedzictwie piśmienniczym poprzednich gospodarzy klasztoru Benedyktynów łysogórskich, wskazując, jak ważne było to miejsce dla polskich władców i naszego dziedzictwa kulturowego. To tam znajdowała się jedna z największych bibliotek średniowiecznych. To tam znajdował się jeden z najcenniejszych zabytków polskiej kultury piśmienniczej, słynne „Kazania Świętokrzyskie” – niekwestionowana relikwia języka ojczystego, czy chociażby „Pieśni Łysogórskie” – zbiór polskich średniowiecznych pieśni maryjnych uznawany za jeden z najstarszych tekstów w języku polskim, jakie powstały. Kolejni prelegenci wskazywali, że Święty Krzyż to również miejsce kaźni, gdzie w okresie międzywojennym, a także podczas II wojny światowej znajdowało się jedno z najcięższych więzień. Zginęło tam bardzo wielu jeńców wojennych, którzy byli przetrzymywani w tragicznych warunkach, gdzie miały miejsce nawet przypadki kanibalizmu.   

Na wyróżnienie zasługuje też wykład o. Dariusza Malajki, który przypomniał genezę przybycia ojców ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Święty Krzyż. Przybyli tam, kiedy po czasach świetności benedyktyńskiej klasztor właściwie był zrujnowany, w opłakanym stanie. I krok po kroku stawiali to miejsce na nogi zarówno w wymiarze materialnym, jak i duchowym.

O Świętym Krzyżu mówił też św. Jan Paweł II?

– Ojciec Święty, który gościł w 1991 r. w Masłowie podczas spotkania z mieszkańcami ziemi świętokrzyskiej, apelował, aby nie zapominać o Świętym Krzyżu. To pokazuje, że jest to miejsce wyjątkowe. Myślę, że organizując to sympozjum, nie mogliśmy wybrać lepszego, bardziej zacnego miejsca.

List do uczestników skierował prezydent Andrzej Duda, wskazując m.in., że Święty Krzyż to miejsce, gdzie przez wieki wzrastała wiara Polaków oraz pomnażała się mądrość naszego Narodu…

– Święty Krzyż, gdzie znajdują się relikwie Drzewa Krzyża, na którym umarł Chrystus, to miejsce szczególne i ważne dla całego kraju – dawniej i dziś. Jak wcześniej wspomniałam, miejsce to nawiedziło wielu królów, którzy przybywali tu, aby czerpać siłę z relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Wśród nich był król Władysław Jagiełło, który przybył tu przed bitwą pod Grunwaldem, prosząc o Boże błogosławieństwo. Jesteśmy też zaszczyceni, że prezydent Andrzej Duda skierował swoje słowo do ok. dwustu uczestników sympozjum.

Wczorajsze sympozjum zainaugurowało uroczyste obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski w województwie świętokrzyskim. Czy możemy mówić o kolejnych wydarzeniach?

– Sympozjum „Dziedzictwo Świętego Krzyża. Sacrum – kultura – natura” to początek wydarzeń związanych z obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski. Oczywiście będzie ich więcej. Już w najbliższy wtorek będziemy gościć na terenie woj. świętokrzyskiego wicepremiera Piotra Glińskiego m.in. w Wiślicy. To kolejne miejsce związane z początkami chrześcijaństwa na ziemiach Polski. Planujemy też szereg imprez o zasięgu regionalnym organizowanych m.in. przez Muzeum Regionalne w Kielcach, jak też przez poszczególne powiaty tak, aby również w małych ojczyznach to wydarzenie wybrzmiało.

Dziękuję za rozmowę.   

Mariusz Kamieniecki

NaszDziennik.pl