logo
logo

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Poseł Platformy skarży obrońców życia

Poniedziałek, 25 kwietnia 2016 (05:04)

Przed Sądem Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju ruszył proces trojga obrońców życia oskarżonych o zniesławienie posła Platformy Obywatelskiej Krzysztofa Gadowskiego. Podczas dwugodzinnej rozprawy przesłuchano oskarżyciela prywatnego. Obrony oskarżonych podjęli się prawnicy Instytutu Ordo Iuris.

W październiku 2015 r. działacze Fundacji PRO – Prawo do Życia w Warszawie: Anita G., Marek G. i Daniel G. zorganizowali szereg pikiet w obronie życia dzieci poczętych. Podczas pikiet korzystali z przysługujących im konstytucyjnych wolności zgromadzeń i słowa, krytykując zachowania posłów, którzy głosowali w 2013 r. za odrzuceniem w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy eliminującej z polskiego prawa możliwość dokonania aborcji z uwagi na wady rozwojowe dziecka. Wskazali przy tym, że poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Gadowski tym samym „popierał prawo aborcyjne” oraz „głosował za zabijaniem”.

Polityk oskarżył przed Sądem Rejonowym w Jastrzębiu- Zdroju obrońców życia o zniesławienie (art. 212 par. 1 KK).

W ocenie obrońców, oskarżeni działacze społeczni korzystali z przysługującego im prawa do krytyki działalności publicznej posła, tym bardziej że krytyka ta dotyczyła konkretnych faktów i była prawdziwa.

Należy podkreślić, że język, którym posługiwali się w swej krytyce obrońcy życia, nie odbiegał od języka potocznego, a nawet języka właściwego dla orzecznictwa sądowego. Jak bowiem uznał już Sąd Apelacyjny w Katowicach odnośnie do dziecka poczętego – „przerwanie ciąży stanowi jego zabicie” (II AKa 255/08).

Ponadto Europejski Trybunał Praw Człowieka w swym orzecznictwie podkreśla, że wolność wyrażania własnej opinii stanowi fundament demokratycznego społeczeństwa i polega nie tylko na informowaniu, ale także na prezentowaniu swoich poglądów w formie, która może obrażać, szokować, niepokoić odbiorców (orzeczenie z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie Delfi przeciwko Estonii).

Rozprawa została odroczona do 5 lipca 2016 r.

Z ramienia Instytutu obrony podjęli się mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Bartosz Lewandowski.

Źródło: strona internetowa Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

NaszDziennik.pl