logo
logo

Zdjęcie: http://www.hli.org.pl/ Inne

Konstytucja jest łamana...

Wtorek, 23 sierpnia 2016 (10:21)

W Polsce łamane jest konstytucyjne prawo do ochrony życia oraz wolności sumienia – alarmuje Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia. Problem ten dostrzegają również internauci.

Konstytucja Rzeczypospolitej  gwarantuje każdemu obywatelowi Polski pełną ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Daje również gwarancję każdej osobie do odwołania się do klauzuli sumienia, gdy jej obowiązki staną w opozycji do wyznawanych wartości.

Jak wiadomo, prawo dopuszcza trzy wyjątki przeprowadzenia legalnej aborcji w Polsce, są to: poczęcie dziecka w wyniku czynu zabronionego, zagrożenie życia bądź zdrowia matki oraz podejrzenie obciążenia dziecka wadami genetycznymi. Te rozwiązania w swej istocie są sprzeczne z Konstytucją.

Także ograniczenie klauzuli sumienia – tak jak to ma miejsce dotychczas – tylko do lekarzy pozbawia resztę pracowników służby zdrowia prawa do kierowania się w swojej pracy wyznawanymi zasadami moralnymi.

Internauci wraz z Klubem Przyjaciół Ludzkiego Życia w specjalnym wniosku do marszałka Sejmu o „przestrzeganie konstytucyjnego prawa do ochrony życia oraz wolności sumienia” zwracają uwagę, że rzecznik praw pacjenta Krystyna Kozłowska w odpowiedzi na zapytanie Rzecznika Praw Obywatelskich domaga się liberalizacji prawa aborcyjnego oraz ograniczenia klauzuli sumienia. „Jest to działanie mające na celu poważne ograniczanie zarówno biernego, jak i czynnego konstytucyjnego prawa obywateli do ochrony ludzkiego życia oraz do wolności sumienia” – piszą do marszałka Kuchcińskiego internauci.

Dalej zwracają uwagę, że „każdy obywatel ma prawo do leczenia w placówce medycznej, która w pełni zabezpiecza ochronę życia, a jej pracownicy przestrzegają prawa Hipokratesa. Taka placówka medyczna budzi większe zaufanie pacjentów”.

Stwierdzają także, że w sytuacji gdy akty prawne wydane przez ministra zdrowia nie są spójne z Konstytucją, powinny być jak najszybciej dostosowane do ustawy zasadniczej, tak aby broniły ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Z wnioskiem do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego zapoznają się także: Stanisław Karczewski – marszałek Senatu, Beata Szydło – prezes Rady Ministrów i Konstanty Radziwiłł – minister zdrowia.

Pod wnioskiem o „przestrzeganie konstytucyjnego prawa do ochrony życia oraz wolności sumienia” możesz podpisać się i Ty. Elektroniczny formularz znajdziesz  TUTAJ.  

Rafał Stefaniuk

NaszDziennik.pl