logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

In vitro w każdej gminie?

Poniedziałek, 20 lutego 2017 (02:23)

Ministerstwo Zdrowia zezwala samorządom na finansowanie ze środków publicznych procederu sztucznego zapłodnienia.

 

Ministerstwo Zdrowia nie zamierza ingerować w programy zdrowotne prowadzone przez samorządy, np. dofinansowujące in vitro – deklaruje resort.

Taką odpowiedź przekazał rzecznikowi praw obywatelskich Adamowi Bodnarowi, który miał pewne wątpliwości co do projektowanej możliwości zawieszania przez resort samorządowych programów zdrowotnych.

– Projekt, który to przewidywał, został zmieniony w toku konsultacji – twierdzi ministerstwo w odpowiedzi na pismo RPO.

Teraz samorządy mogą, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, opracowywać, wdrażać, realizować i finansować programy polityki zdrowotnej. To, czego będą dotyczyć, zależy od zamożności budżetu gminy, natomiast nad bezpieczeństwem i skutecznością kliniczną wdrażanych procedur czuwa Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Rządowy projekt nowelizacji przewidywał pierwotnie, że o tym, czy dany program może być realizowany, zdecyduje ocena Agencji oraz fakt, czy program jest spójny merytorycznie i organizacyjnie z programami realizowanymi przez stronę rządową i Narodowy Fundusz Zdrowia. Opinie te – według projektu – miały być wiążące dla samorządu. A za złamanie rekomendacji groziłaby odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W sprawie tej pisał do resortu RPO, zdaniem którego wprowadzenie takich przepisów pozwoliłoby na nadmierną ingerencję ministerstwa w politykę samorządów. 

Drogi Czytelniku,

cały artykuł jest dostępny w wersji elektronicznej „Naszego Dziennika”.

Zapraszamy do zakupu w sklepie elektronicznym

Anna Ambroziak

Nasz Dziennik