logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: CIAT/ Licencja: CC BY 2.5/ Flickr

Sprzeciw wobec finansowania in vitro

Poniedziałek, 20 marca 2017 (20:56)

Dezaprobatę wobec uchwały Rady Miasta Gdańska o finansowaniu procedury in vitro wyraziło kilkanaście lokalnych organizacji pozarządowych.

Jak wskazują podpisani pod apelem przedstawiciele organizacji pozarządowych, podjętą decyzją Rada Miasta arbitralnie przeznacza znaczne finansowe wsparcie jednej, kontrowersyjnej metody wspomaganej prokreacji, pomijając inne znacznie skuteczniejsze, np. naprotechnologię. Działacze podkreślają także, że przy tworzeniu uchwały nie dokonano oceny skutków regulacji w wymiarze prawnym, medycznym i społecznym ani nie przeprowadzono wystarczających konsultacji społecznych.

Pod oświadczeniem skierowanym do władz Gdańska podpisali się m.in. przedstawiciele lokalnych struktur Akcji Katolickiej, Zakonu Rycerzy Kolumba, Klubu Inteligencji Katolickiej, a także Forum Kobiet Polskich i Fundacji „Civitas Christiana”.

Dokument odnosi się do uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 23 lutego 2017 r., w której na finansowanie metody in vitro przeznaczono w budżecie 1,1 mln złotych.

RS, KAI

NaszDziennik.pl