logo
logo

Zdjęcie: http://www.kombatanci.gov.pl/ -

Rocznica zdobycia Monte Cassino

Czwartek, 18 maja 2017 (08:49)

Dzisiaj odbędą się państwowe obchody 73. rocznicy zdobycia Monte Cassino przez żołnierzy II Korpusu Polskiego.

 

Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.30 na Cmentarzu Polskim na Monte Cassino. Mszy św. będzie przewodniczył ks. bp Józef Guzdek, ordynariusz polowy Wojska Polskiego. W trakcie uroczystości odbędzie się też ekumeniczna modlitwa za żołnierzy II Korpusu.

W obchodach uczestniczy grupa ponad 30 weteranów II Korpusu i formacji zbrojnych podziemnego państwa Polskiego z Polski, Wielkiej Brytanii, Kanady, Włoch, Argentyny i Australii oraz harcerze, przedstawiciele stowarzyszeń patriotycznych. W skład oficjalnej polskiej delegacji państwowej wchodzą m.in. wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, wicemarszałek Senatu Maria Koc, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, minister w kancelarii premiera Anna Maria Anders, córka generała Władysława Andersa, szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan J. Kasprzyk.

Preludium do tych uroczystości były obchody 73. rocznicy zdobycia Piedimonte San Germano przez żołnierzy 6. Pułku Pancernego im. Dzieci Lwowskich, który był częścią II Korpusu. Miasto zamienione przez Niemców w twierdzę, nazwane potem „małym Stalingradem”, zostało zdobyte po pięciodniowej bitwie 25 maja 1944 roku, czyli ledwie tydzień po zakończeniu bitwy o Monte Cassino. To dzięki sukcesowi 6. pułku droga na Rzym stanęła przed aliantami otworem, gdyż Piedimonte San Germano było ważną częścią niemieckich umocnień linii Hitlera.

Pod obeliskiem upamiętniającym polskich żołnierzy stanęło ponad 30 weteranów, w tym jedyny już żyjący żołnierz 6. Pułku Pancernego im. Dzieci Lwowskich, który walczył o Piedimonte – ppłk Marian Tomaszewski. Pod obeliskiem złożono też kwiaty.

W wzruszającym przemówieniu pułkownik Tomaszewski wspominał walki toczone z Niemcami o to strategiczne miejsce. – 20 maja 6. pułk pancerny otrzymał rozkaz zdobycia Piedimonte. Przed nami atakowali Kanadyjczycy, którzy stracili tu cały pułk czołgów. Po pięciu dniach udało nam się zdobyć Piedimonte – mówił Marian Tomaszewski.

Pułkownik odczytał też Apel Poległych, wymieniając nazwiska wszystkich 40 swoich towarzyszy broni, którzy polegli w walkach o miasto.

Vincenzo Nocella, komisarz Piedimento San Germano, powiedział, że władze miasta będą dążyć do tego, aby miejsce, gdzie stoi pomnik, zostało nazwane Wzgórzem Pamięci. – Pamiętajcie o tym, że ta ziemia jest, pozostanie zawsze waszą ziemią – zakończył swoje przemówienie komisarz Nocella.

W obchodach brała też udział oficjalna polska delacja państwowa. – Nie ma większego bohaterstwa jak to, które ofiarowaliście Ojczyźnie tutaj, ale potem przez całe długie życie świadcząc o wielkości i zwycięstwie żołnierza polskiego – powiedział, zwracając się do kombatantów, minister obrony Antoni Macierewicz. I podkreślił, że obecna polska armia czerpie z wzorców i tradycji żołnierzy generała Andersa.

Jan J. Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wskazał, że walki II Korpusu we Włoszech były urzeczywistnieniem idei walki o „wolność waszą i naszą”. Polscy żołnierze walczyli też o przywrócenie ładu w Europie, o świat wartości, które kiedyś budowały nasz kontynent.

– Dziękujemy wam dziś weterani za to, że nie szczędziliście wtedy ani swego zdrowia, ani swego życia, aby przywrócić Polsce, Europie wolność i nieść przesłanie, że fundament, na którym budowano przez lata cywilizację europejską, jest najważniejszy, a ten  fundament płynie też z tego z VI wieku pochodzącego klasztoru, znajdującego się na Monte Cassino – stwierdził minister Kasprzyk.

W czasie ceremonii zostały wręczone medale Pro Patria, a wśród wyróżnionych byli też Włosi, którzy pielęgnują pamięć o żołnierzach II Korpusu. Na koniec Chór św. Jana z Cassino wykonał po polsku dwie pieśni: „Czerwone maki na Monte Cassino” i „Droga do Warszawy”.

Krzysztof Losz, Piedimonte San Germano

Krzysztof Losz, Piedimonte San Germano

Aktualizacja 18 maja 2017 (12:04)

NaszDziennik.pl