logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Prawda zabolała

Wtorek, 13 czerwca 2017 (02:32)

List naukowców, parlamentarzystów i działaczy społecznych w obronie ks. prof. Tadeusza Guza. 

Krosno – Rzeszów – Opole – Jarosław, 12 czerwca 2017

Odpowiedzią na prawdę, jeśli jest niewygodna – jest atak.

Tak się dzieje w przypadku Księdza Profesora Tadeusza Guza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Spotykają go ataki za głoszenie Prawdy, którą głosi, a głosi w sposób zdecydowany, odważny, bezkompromisowy.

Nieprzeciętna wiedza naukowa (filozoficzna i teologiczna), mądrość Księdza Profesora, zdobyte doświadczenie w kraju i za granicą, przy tym bogata osobowość o walorach wielkiej kultury i szacunku dla drugiego człowieka sprawiają, że słuchacze Jego wykładów, referatów, wystąpień na różnych spotkaniach są zachwyceni. Ksiądz Profesor ma odwagę mówić prawdę, choćby za cenę ataków na Jego osobę.

Ostatnio naraził się za prelekcję wygłoszoną 13 maja br. na Konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska i WSKSiM w Toruniu. Temat prelekcji brzmiał: „Filozoficzna analiza ideologicznych podstaw animalizacji człowieka i humanizacji zwierząt i drzew”. To był „ból do głowy” dla organizacji ekologicznych i lewackich. To dla nich temat trudny do pojęcia i przyjęcia, wszak wymagałby głębszego studium, a na to nie ma u nich – jak widać – dobrej woli i chęci szukania Prawdy w tej materii. Łatwiej więc jest atakować Księdza Profesora i to wiadomo przez „Gazetę Wyborczą”, która specjalizuje się w takich atakach, gdy tylko ujrzy prawdę o czymś, co jest niewygodne.

„Gazeta Wyborcza” już nas nie dziwi, natomiast dziwi i zasmuca stanowisko Uczelni KUL. Rzecznik prasowy KUL Lidia Jaskuła oznajmiła w swoim oświadczeniu, że stwierdzenia Księdza Profesora Guza „szkodzą dobremu imieniu uniwersytetu”, a sam Ksiądz Profesor zostanie zobowiązany do przeprosin (tak czytamy w „Wyborczej”). Wypowiedź Pani Rzecznik w imieniu Władz KUL – była bez konsultacji z Księdzem Profesorem i oparta na wielu przekłamaniach i błędach, których dopuściła się „Gazeta Wyborcza” (tylko w dwu artykułach „Wyborczej” było 13 kłamstw i wiele błędów). Należy zapytać: kto kogo ma przepraszać? Kogo ma przepraszać Ksiądz Profesor? Czy inni profesorowie też mają przepraszać po swoich wykładach, bo może akurat komuś coś się nie podoba?

Dziwi nas bardzo i zasmuca stanowisko Władz Uczelni, i to katolickiej, iż nie bronią swego Profesora tak zasłużonego dla świata nauki, a tym samym dla Katolickiej Uczelni. Winno być dumą, że Uniwersytet ma Profesora, który w bieżącym roku otrzymał z rąk Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy profesurę belwederską, że wcześniej otrzymał Nobla Lubelskiego, przyznanego za książkę roku: „Filozofia Prawa III Rzeszy Niemieckiej”, i że otrzymuje od ludzi te „zwykłe nagrody” w postaci uznania, podziwu, szacunku, wdzięczności. To powód do dumy, iż Uczelnia i Polska ma taką Osobę, która głosi Prawdę o Bogu, o świecie, o polskiej rzeczywistości w sposób kompetentny. Mówi się, że uczelnia to Alma Mater, a cóż to za Alma Mater, która nie broni swoich Dzieci, tylko staje po stronie wrogów Boga i człowieka i ulega ich presji? Czyżby to była wyrodna Mater? Bardzo to smutne i gorszące.

Księdza Profesora Tadeusza Guza obroni Prawda, którą z taką pasją, oddaniem głosi. My tylko powiemy, że solidaryzujemy się z Księdzem Profesorem i czekamy na dalsze Jego wystąpienia.

Pozostajemy z głębokim szacunkiem i wdzięcznością


Poseł na Sejm Stanisław Piotrowicz
Poseł na Sejm Janusz Sanocki
Senator Grzegorz Peczkis
Prof.zw. dr hab. Bogumił Grott
Prof.zw. dr hab. Czesław Partacz
Prof. nadzw. dr hab. Barbara Jedynak
Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Paź
Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Robert Nowak
Doc. dr Elżbieta Wolanin-Jarosz
Dr hab. Andrzej Zapałowski
DrLucyna Kulińska
Dr Tatiana Kożak-Siara
Dr Tomasz Dziurla
Dr Marek Kawa – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Opole
Dr Bogusław Kuźniar
Dr Ryszard Ślązak
Elżbieta Głuszko (lek. med.)
Małgorzata Szternal (lek. med.)
Stanisław Srokowski
Ewa Siemaszko
Janina Kalinowska – Przewodnicząca Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu z/s w Zamościu
Florian Kuriata – Prezes Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie
Witold Listowski – Prezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich
Danuta Skalska – Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa w Bytomiu i jednocześnie redaktor„Lwowskiej fali” Radia Katowice
Rafał Solski – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke
Stanisław Żółkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Obrońców Pamięci Orląt Przemyskich
Mec. Zdzisław Malinowski
Mgr Teresa Kaniowska
Mgr inż. Kazimierz Długosz z Małżonką
Mgr Stefania Majsterkiewicz
Mgr Anna Stróżewska
Mgr Grzegorz Wysok
Maria Siara
Zofia Dec
Edwarda Mikuła
Anna Pałka
oraz inni wdzięczni słuchacze i uczestnicy spotkań z Zacnym Księdzem Profesorem
dr. hab. Tadeuszem Guzem

Nasz Dziennik