logo
logo

Zdrowie

Musi być bardzo solidny, obiektywny sposób oceny, czy rzeczywiście doszło do zdarzenia niepożądanego - powiedział Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Fundusz na powikłania

Czwartek, 10 sierpnia 2017 (01:51)

Państwo będzie płacić odszkodowania za powikłania po obowiązkowych szczepieniach. Ale nie za wszystkie.

Opracowaniem wstępnych założeń dotyczących specjalnego funduszu kompensacyjnego zajmuje się, z polecenia ministra zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny. To podmiot, który pracuje nad nowelizacją ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ustawa zobowiązuje rodziców do poddania dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Od tego obowiązku zwolnić mogą jedynie konkretne przeciwwskazania lekarskie.

– Chodzi o to, by rodzina, w której dziecko trafiło do szpitala na skutek powikłań poszczepiennych, otrzymała szybką pomoc finansową – informuje w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” Jan Bondar, rzecznik prasowy GIS. Rodzina, której dziecko dotknął syndrom NOP – niepożądanych odczynów poszczepiennych, będzie mogła starać się o odszkodowanie już w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że nietypowe zachowanie czy stan dziecka są właśnie rezultatem szczepienia. Wystarczy, że złoży stosowny wniosek w resorcie zdrowia.

GIS zapewnia, że cały pomysł opiera na szybkiej, administracyjnej drodze pomocy dla rodziny. – Co nie zabiera tej rodzinie prawa do dochodzenia odszkodowania przed sądami powszechnymi – informuje Bondar. – Mówimy o wstępnych pracach. Konkretne rozwiązania, które w tej chwili tworzymy w GIS, mogą ulec zmianom w wyniku konsultacji społecznych, do których projekt trafi po akceptacji ministra zdrowia – dodaje nasz rozmówca.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych z grudnia 2010 r. lekarz, który rozpoznaje odczyn poszczepienny lub podejrzewa jego wystąpienie, zgłasza to powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.

Podstawą do wypłaty świadczeń kompensacyjnych, jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, będzie rozporządzenie ministra zdrowia. Wyszczególni ono tylko te objawy chorobowe, dla których prowadzone na świecie badania epidemiologiczne wykazały istnienie związku przyczynowego między podaniem szczepionki a wystąpieniem tych objawów niepożądanych. Listę objawów oraz czas ich wystąpienia od podania szczepionki mają sporządzić eksperci w zakresie wakcynologii i pediatrii. – Znajdą się na niej wyłącznie te objawy chorobowe, dla których związek pomiędzy ich wystąpieniem a podaniem szczepionki został naukowo udowodniony i mogą one zostać uznane za działania niepożądane podanej szczepionki. Zapewni to szybką wypłatę świadczeń dla osób, które ich potrzebują – twierdzi GIS.

Według danych GIS, w Polsce powikłania poszczepienne dotykają około trzydzieściorga dzieci rocznie. – Obecnie rodzice mogą domagać się odszkodowań na drodze sądowej od lekarza, szczepiącego czy przychodni. Ale to trwa, czasami latami. Nam chodzi o to, by ten czas skrócić, by rodzina, która wykonała państwowy obowiązek i zaszczepiła dziecko, otrzymała szybko pomoc finansową. Za wcześnie jest jednak, by mówić tu o konkretnych kwotach – mówi Jan Bondar, rzecznik GIS.

O potrzebie wprowadzenia systemu rekompensowania ewentualnych szkód, powstałych w wyniku powikłań poszczepiennych, zapewniał w maju minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Zastrzegł przy tym, że ciężkie powikłania zdarzają się bardzo rzadko. – Trudno znaleźć drugą grupę preparatów stosowanych w medycynie tak dobrze przebadaną, tak bezpieczną jak szczepionki – zaznaczył Radziwiłł.

Odszkodowania to za mało

Z tą narracją nie zgadzają się rodzice dzieci z syndromem niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP). – Skoro te preparaty są tak bezpieczne, to dlaczego NOP dotknął moich dwóch synów? – pyta Maria Popielewicz z Warszawy. Jak relacjonuje matka, starszy z nich przestał mówić po podaniu szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce, a młodszy miał poszczepienną infekcję gruźliczą. – Starszy syn wypowiadał bardzo ładnie pewne wyrazy dźwiękonaśladowcze. Po podaniu szczepionki MMR, kiedy miał półtora roku, przestał mówić. To trwało aż do czterech lat. Nikt z lekarzy nie zasugerował nam, że może to być powikłanie poszczepienne. Z kolei młodsze dziecko dostało szczepionkę przeciw gruźlicy planowo, w pierwszej dobie życia. Blizna ładnie się zagoiła. Ale po podaniu następnej szczepionki blizna pogruźlicza zaczęła ropieć i puchnąć. Do tego stopnia, że zapalenie tkanek miękkich rozlało się na całe plecki. Trafiliśmy do szpitala, tam mój synek dostał dożylnie dwa bardzo silne antybiotyki – mówi „Naszemu Dziennikowi” pani Maria. – Dla nas ta historia zakończyła się dobrze, ale nie wszyscy mieli tyle szczęścia – stwierdza.

Jej zdaniem, wprowadzenie systemu rekompensat finansowych jest konieczne. – System ten obowiązuje w wielu krajach. W USA rodzicom dzieci z powikłaniami poszczepiennymi wypłacane są ogromne kwoty. Problem polega na tym, że w Polsce wciąż kuleje system zgłaszania odczynów poszczepiennych – lekarze boją się czy też nie chcą dostrzec, że zachodzi zależność między szczepieniem a chorobą dziecka. A jeżeli lekarz tego nie widzi, jak rodzic ma się starać o odszkodowanie? – pyta matka. – Rodzice widzą zmiany w swoich dzieciach – widzą, że przed szczepieniem dziecko jest radosne i żywe, a potem zaczyna chorować, zmienia się jego zachowanie, czasem wręcz staje się nie do poznania. A lekarz często składa to na karb przypadku. To niesprawiedliwe – uważa Maria Popielewicz. Według niej, system szczepień powinien być dobrowolny – skoro jest ryzyko, musi być wybór i świadoma zgoda pacjenta lub rodzica. – Same odszkodowania nic tu nie dadzą. Czy pieniądze mogą zrekompensować chorobę, a nawet śmierć dziecka? Nie – stwierdza definitywnie.

– Konieczne są zmiany systemowe i respektowanie praw pacjenta – rzetelna informacja o ryzyku, wnikliwa obserwacja niepożądanych odczynów poszczepiennych, uczciwa diagnoza oraz ich leczenie. Inaczej większość tych dramatów zostanie, jak dotychczas, zamieciona pod dywan, a rodzice zostawieni sami sobie – dodaje Justyna Socha z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP.

Jasne zasady

Fundusz kompensacyjny ma być finansowany ze środków wpłacanych przez firmy farmaceutyczne, które zawarły umowę na dostawę szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych.

– Według założeń fundusz ma wypłacać odszkodowania na drodze administracyjnej, na podstawie ustalonej liczby typowych działań niepożądanych. Jaki wpływ na ich listę będą miały firmy farmaceutyczne? Wobec znacznej liczby szczepień, często stosowanych w krótkich odstępach czasu i różnych firm, trudno będzie przypisać ujawnione działania niepożądane konkretnej szczepionce. Wykorzystają to oczywiście firmy farmaceutyczne do własnej obrony. Wobec tego należałoby się zastanowić nad takimi rozwiązaniami, aby fundusz nie okazał się martwą instytucją – zauważa dr hab. Andrzej Lewandowicz, specjalista chorób wewnętrznych.

Zdaniem eksperta, ważne jest, aby osoby zaangażowane w tworzenie tego funduszu i jego funkcjonowanie składały deklaracje o braku konfliktu interesów i jakichkolwiek związków z firmami produkującymi szczepionki, pod rygorem surowej odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jak podkreśla, trudno się zgodzić z eliminowaniem z możliwości odszkodowań nietypowych i rzadkich działań niepożądanych. – Przecież tych działań najbardziej boją się rodzice. Te właśnie działania powinny być raportowane, stać się przedmiotem badań i minimalizacji ich ryzyka. Oczywiście, niewątpliwie pojawia się problem wykazania związku przyczynowo-skutkowego niepokojących objawów z danym szczepieniem, zwłaszcza w bardziej odległym czasie. Tu konieczne jest prowadzenie rzeczowych analiz – zaznacza nasz rozmówca. W jego przekonaniu, warto monitorować, czy tworzone formularze i bazy do rejestracji zdarzeń niepożądanych, które ma wypełniać personel medyczny, będą uwzględniać także nietypowe reakcje niepożądane i czy możliwe będzie zgłaszanie działań niepożądanych przez rodziców, którzy najdokładniej obserwują dziecko. – Szeroki monitoring pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa szczepień i eliminowanie szczepionek szkodliwych – wskazuje dr Lewandowicz. – Rodzi się też pytanie: czy stworzenie funduszu kompensacyjnego nie będzie pewnym alibi dla wprowadzania kolejnych obligatoryjnych szczepień, skoro wszystkie można formalnie objąć „kompensacją” – kwituje nasz rozmówca.

Sprzeciw rodziców wobec przymusu szczepień dotyczy nie tylko działań niepożądanych, samego przymusu jako takiego, ale także kwestii moralnych. – Stworzenie funduszu nie rozwiązuje wcale problemu braku moralnych alternatyw dla kilku obowiązkowych szczepionek produkowanych na liniach komórkowych wywodzących się z abortowanych dzieci. Ministerstwo Zdrowia powinno dążyć do znalezienia właściwego źródła dla takich szczepionek. Czy podejmuje w tym kierunku jakieś konkretne działania? – pyta dr Lewandowicz. Zadaliśmy to pytanie resortowi – czekamy na odpowiedź.

Drogi Czytelniku,

zapraszamy do zakupu „Naszego Dziennika” w sklepie elektronicznym

Anna Ambroziak

Aktualizacja 10 sierpnia 2017 (19:23)

Nasz Dziennik