logo
logo

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

To naruszenie polskiej suwerenności

Czwartek, 31 sierpnia 2017 (09:55)

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej przeciw bezprawnemu działaniu Komisji Europejskiej.

Warszawa, 30 sierpnia RP 2017

 

Po raz kolejny instytucje Unii Europejskiej podejmują bezprawne działania, które godzą w ład konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej. Zapowiedziana na 31 sierpnia 2017 roku „debata” komisji ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Parlamentu
Europejskiego wymierzona jest w suwerenność państwa polskiego.

Komisja PE ma debatować z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem na temat praworządności w Polsce. Przykładowo, krytyce – jako „dyskryminacyjne ze względu na płeć” – poddawane są zapisy dotyczące ustawy o sądach powszechnych, które wprowadzają zróżnicowanie wieku przejścia na emeryturę dla kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat).

Prawica Rzeczypospolitej zwraca uwagę, że ingerencja instytucji unijnych nie tylko narusza polską suwerenność, ale również uderza w dialog polityczny w naszym kraju, który zmierza do wypracowania najlepszych rozwiązań prawnych dla obywateli naszego państwa.

W przeddzień wspomnianej „debaty” przypominamy stanowisko prezentowane przez Marka Jurka, posła Parlamentu Europejskiego i prezesa Prawicy Rzeczypospolitej, w którym przestrzegał, że ewentualne uruchomienie przeciw Polsce artykułu 7 traktatu unijnego będzie początkiem końca Unii Europejskiej w tej formie, jaką znamy.

 

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:

Marian Piłka, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

Lech Łuczyński, sekretarz generalny Prawicy

NaszDziennik.pl