logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: www.pro-life.pl/ -

Życie pod ochroną

Poniedziałek, 13 listopada 2017 (21:50)

Przygotowana przez Ordo Iuris opinia prawna, o której głośno w ostatnich dniach w lewicowych mediach (m.in. „Polityka”), to zwykły materiał informacyjny dotyczący stosowania art. 152 § 2 kodeksu karnego, który penalizuje przestępstwo pomocnictwa w nielegalnym pozbawieniu życia dziecka przed urodzeniem. Dokument systematyzuje jedynie obowiązujące przepisy prawne i przypomina o konieczności egzekwowania prawa chroniącego najsłabsze dzieci, które do tej pory pozostaje często martwą literą.

Tymczasem art. 38 Konstytucji gwarantujący prawną ochronę każdego życia nakłada na państwo obowiązek stworzenia odpowiednich warunków prawnych dla skutecznej ochrony każdego życia. Ordo Iuris w przekazanej opinii prawnej zwraca uwagę na wieloletnią bierność organów państwa wobec działań wypełniających znamiona przestępstwa z art. 152 § 2 k.k.

Instytut Ordo Iuris, zgodnie ze swoimi celami statutowymi, broni porządku prawnego i wartości konstytucyjnych, wśród których życie niewinnego i bezbronnego dziecka zajmuje miejsce centralne. Drastycznie narusza polski porządek prawny przykładowo niezakłócane przez organy Państwa od wielu lat zjawisko stałej obecności w prasie i Internecie ogłoszeń dotyczących możliwości dokonania nielegalnej aborcji w Polsce oraz organizowania tzw. „turystyki aborcyjnej”. Jest to dowód na to, że nawet ułomne gwarancje prawne dla życia najmniejszych dzieci nie są realnie stosowane.

Troska o przestrzeganie prawa była i jest podstawą działań Instytutu. Przygotowana przez Ordo Iuris opinia stwierdza oczywistość, jaką jest konieczność egzekwowania obowiązującego prawa, które stanowi skuteczny środek walki z istniejącymi i szeroko znanymi, lecz de facto całkowicie bezkarnymi, patologiami życia społecznego. Podobne opinie dotyczące stosowania i wykładni prawa Instytut przygotowuje od początku swojego istnienia i, jak podkreślają to również niechętni Instytutowi publicyści, nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Szereg organizacji społecznych przekazuje opinie administracji publicznej na temat istotnych dla nich kwestii i jest to ważna funkcja organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim. Dlatego budowanie sensacji wokół działalności opiniodawczej Ordo Iuris ma charakter stygmatyzujący i dyskryminacyjny.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że Ordo Iuris broni porządku prawnego oraz konsultuje obowiązujące oraz tworzone prawo także poza granicami Polski. Interwencje Instytutu są akceptowane i przyjmowane m.in. przez Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz agendy ONZ, na forum której przyznano Instytutowi specjalny status konsultacyjny.

Źródło: strona internetowa Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Aktualizacja 15 listopada 2017 (13:36)

NaszDziennik.pl