logo
logo

historia

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Cały świat pozna Ulmów

Poniedziałek, 12 marca 2018 (02:45)

IPN planuje wydanie monografii na temat pomocy Polaków Żydom w każdym województwie podczas II wojny światowej.

O tych planach poinformował „Nasz Dziennik” dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wprawdzie IPN co jakiś czas publikuje prace naukowe na ten temat, ale teraz stworzono dodatkowy podprojekt badawczy na temat pomocy Polaków Żydom w czasie II wojny światowej we wszystkich regionach Polski.

– Dzisiaj, mimo wieloletnich badań, wiedza jest dosyć wycinkowa, a pełną monografię w tym zakresie posiada tylko Rzeszowszczyzna. Chcemy, aby powstały książki na temat pomocy Żydom w każdym województwie – powiedział nam dr Szpytma. Wiceprezes IPN zapowiada, że oddziały Instytutu zostaną wzmocnione kadrowo pracownikami naukowymi, którzy skoncentrują się na badaniu tych zagadnień. Jest wiele materiałów archiwalnych na temat pomocy Polaków ludności żydowskiej, nad którymi mogą pracować historycy. – Mamy do dyspozycji dokumenty polskiego podziemia, powojenne materiały procesowe, sądowe i prokuratorskie, relacje świadków w wielu różnych językach. I to wszystko trzeba zebrać, przeanalizować i opisać. Sporo do odkrycia jest również w archiwach niemieckich – mówi dr Szpytma.

Oczywiście, działalność badawcza, edukacyjna IPN jest ukierunkowana na kraj, ale Instytut stara się też dotrzeć do odbiorców zagranicznych. Musimy im przede wszystkim pokazywać, jakie były realia II wojny światowej w Polsce. Społeczeństwa zachodnie, ale nie tylko one, nie wiedzą, że Polska była pierwszą ofiarą Niemiec. – Musimy przypominać, że podczas wojny polskie władze na uchodźstwie alarmowały aliantów o tym, co dzieje się w obozach koncentracyjnych i zagłady, że jest tam prowadzone całkowite unicestwienie narodu żydowskiego – argumentuje prezes Szpytma. – Polska była też jednym z nielicznych miejsc w Europie, gdzie za okazanie pomocy Żydom groziła kara śmierci – podkreśla Mateusz Szpytma.

Krzysztof Losz

Nasz Dziennik