logo
logo

Obrona życia

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Order dla niezłomnej Kanadyjki

Środa, 14 marca 2018 (03:25)

Wniosek o uhonorowanie Mary Wagner Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej złożą obrońcy życia.

Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski deklaruje w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”, że w ciągu tygodnia taki wniosek zostanie przygotowany i złożony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Resort z kolei – jeśli się do niego przychyli – skieruje go do prezydenta.

Tak się składa, że w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości toczymy w naszym kraju walkę o pełniejszą ochronę życia dzieci nienarodzonych. To doskonały czas, żeby nasze państwo w tym przełomowym momencie uhonorowało niezłomną postawę młodej Kanadyjki.

– Odważne działania Mary Wagner i jej świadectwo oddania ochronie życia dzieci poczętych przypomina o często pomijanych dzisiaj międzynarodowych standardach praw dziecka. Polska jako jeden z autorów konwencji o prawach dziecka odgrywa szczególną rolę w promowaniu rozwiązań prawnych chroniących prawo do życia i godność ludzką – wskazuje mec. Kwaśniewski.

Jak zauważa, od kilku lat Polacy udzielają Mary Wagner rosnącego wsparcia, podpisując petycje oraz kierując listy do kanadyjskiego rządu i sądu rozpoznającego jej sprawę. – Warto, by niewątpliwe zasługi Mary Wagner dla promocji tych podstawowych wartości zostały docenione przez polskie władze. Dlatego zwrócimy się niebawem do prezydenta Andrzeja Dudy o przyznanie Mary Wagner Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Męstwo w obronie niewinnego życia ludzkiego, które okazała Mary Wagner i którym pociągnęła tak wielu Polaków, zasługuje na to szczególne odznaczenie, przyznawane za wybitne zasługi położone dla współpracy między narodami – zaznacza mec. Kwaśniewski.

Bardzo życzliwa dla Polaków Mary Wagner w cichej walce o życie nienarodzonych we własnym kraju spotyka się z bezdusznymi i dotkliwymi szykanami. Za wręczanie białych róż kobietom przed kliniką aborcyjną 8 grudnia ub.r. po raz siódmy została aresztowana pod zarzutem szkodzenia biznesowi aborcyjnemu i znów trafiła do więzienia. Przed tygodniem sędzia zdecydował, że będzie odpowiadać z wolnej stopy.

– Uważam, że uhonorowanie przez najwyższe władze polskie pani Mary Wagner byłoby pięknym i niezwykle ważnym gestem ze względu na jej oddziaływanie na cały świat poprzez heroiczną postawę i świadectwo, jakie daje, broniąc życia każdego człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci – zaznacza w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” ks. prof. Tadeusz Guz, filozof.

Ksiądz profesor odwiedził Mary Wagner 2 marca 2016 r. w więzieniu dla kobiet w Milton w Kanadzie. – W najgłębszym wymiarze należy podkreślić, że Polska od dawna jest bardzo wrażliwa na temat życia, ponieważ w walce w wolność poniosła ogromną ofiarę – to stanowi wyjątkowy wymiar dla wyróżnienia w szczególny sposób pani Mary Wagner – wskazuje nasz rozmówca.

Jak zaznacza ks. prof. Tadeusz Guz, kwestia obrony życia jest fundamentalna, więc uhonorowanie ze strony państwa polskiego tak wielkiego świadka sumienia jak Mary Wagner byłoby bardzo pięknym i treściowo doniosłym aktem. – Tym bardziej że nasza Ojczyzna słynie na przestrzeni wielu wieków z ducha otwartości i szacunku dla ludzkiej wolności oraz duchowych przekonań innych, co uzewnętrzniło się w przyjęciu wielu Żydów prześladowanych ongiś w Hiszpanii i Portugalii czy protestantów z Niemiec i z innych krajów zachodnich, gdzie też byli prześladowani. Ufam, że i w tym przypadku będzie stać państwo polskie na stosowną wspaniałomyślność – przypomina ks. prof. Guz.

W dniu urodzin obrończyni życia, podczas pikiety przed Ambasadą Kanady w Warszawie, zrodził się pomysł nadania jej honorowego obywatelstwa Polski.

Chociaż obecnie nie ma takiej instytucji, istnieją inne sposoby uhonorowania Mary Wagner. Jest nim Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – specjalne odznaczenie dla cudzoziemców.

W Biurze Prasowym Kancelarii Prezydenta otrzymaliśmy informację, że nadawanie odznaczeń państwowych reguluje ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach. Stosownie do treści art. 4 ust. 2 wymienionej ustawy ordery i odznaczenia mogą być nadawane cudzoziemcom za zasługi położone dla Rzeczypospolitej Polskiej lub jej obywateli, a także stosownie do zwyczajów międzynarodowych.

Natomiast – jak informuje Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta – odznaczeniem państwowym nadawanym wyłącznie cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim jest wymieniony w art. 13 ustawy Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Order jest nagrodą za wybitne zasługi położone dla współpracy między narodami i nadaje się go osobom, które swoją działalnością wniosły wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami. Jak wyjaśnia Kancelaria Prezydenta, Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej dzieli się na pięć klas.

Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego lub zamieszkałej stale za granicą przedstawia prezydentowi RP minister właściwy do spraw zagranicznych (art. 31 ust. 5 ustawy). Z kolei w biurze prasowym MSZ poinformowano nas, że organy uprawnione występują do prezydenta RP z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych im podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych, które mogą taki wniosek sporządzić.

Wymowny gest

Jak zauważa mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris, swymi odważnymi działaniami Mary Wagner występuje w obronie prawa do życia dzieci w prenatalnym okresie rozwoju.

– Trudno uwierzyć, ale jej wolność słowa i wolność wyrażania opinii Kanada postawiła niżej niż gwarancje dla niezakłóconego prowadzenia klinik aborcyjnych – ubolewa prawnik. – Wsparcie dla Mary Wagner to opowiedzenie się po stronie międzynarodowych gwarancji niezbywalnej godności każdego człowieka, tak jednoznacznie poświadczonych w polskiej Konstytucji – uważa mec. Kwaśniewski.

Gest, który miałby na celu uhonorowanie niezłomnej Kanadyjki, w ocenie prof. Bogdana Chazana byłby pięknym i ważnym znakiem. – Jest to na pewno potrzebne chociażby dlatego, że to, co robi pani Mary Wagner w Kanadzie, jest zbieżne z tym, co dzieje się obecnie w Polsce, czyli z inicjatywą zmiany przepisów dotyczących aborcji. Ponadto pani Wagner ma żywe kontakty z wieloma osobami w Polsce, często przyjeżdża do naszego kraju, odwiedza różne miasta, wszędzie jest bardzo serdecznie przyjmowana – podkreśla prof. Chazan.

I wskazuje, że wielu naszych rodaków ucieszyłoby się z uhonorowania tej osoby przez nasze państwo. – Apel o jakąś formę odznaczenia czy wyróżnienia jest bardzo słuszną ideą. Na pewno wiele osób pod nim by się podpisało. Ja na pewno taki apel bym poparł – deklaruje nasz rozmówca.

Ofiara Mary

Za Mary Wagner modlą się rzesze ludzi na całym świecie. Podziwiają ją i doceniają jej bezkompromisowość i trud.

– Mary Wagner jest wzorem dla współczesnych ludzi, którzy bardzo często są zwiedzeni duchem tego świata. Jest również wzorem czystej postawy obywatelskiej, która nie manifestuje się tylko w słowach, ale ponosi konkretną ofiarę. Walcząc o życie dzieci, które giną w klinikach aborcyjnych, broni je przede wszystkim czynem – zaznacza dr Aldona Ciborowska.

Według naszej rozmówczyni, to jest największe świadectwo prawdy. – Takie uhonorowanie byłoby wyrazem największego szacunku wobec jej życia i postawy, również podziwu wobec jej działalności. Pokazaniem, że to nie jest dla nas banalne, że jej postawa jest dla nas bohaterska i zasługuje na uznanie ze strony najwyższych władz – dodaje.

W przekonaniu naszej rozmówczyni, Mary Wagner jest arystokratką ducha i ze wszech miar należy jej się wyróżnienie. – Oddaje życie na dowód, jak bardzo ważna jest sprawa, o którą walczy. W systemie totalitarnym karze się postawy święte. Wyróżnienie Mary Wagner jest ukłonem w jej stronę, oddaniem sprawiedliwości. My tym samym pokazujemy, że bronimy Bożych ludzi, współczesnych proroków, że nie zostawiamy ich samymi – podsumowuje dr Ciborowska.

Paulina Gajkowska

Nasz Dziennik